Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

IS VERA Radnice je na přestupkovou legislativní smršť připraven. Znáte vše důležité?

Namísto dárečku ke dni dětí nám sněmovna připravila pozornost v podobě účinnosti nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, známého též pod zkratkou „tabákový zákon", který přináší změny v právních kvalifikacích přestupků. Aby toho nebylo málo, od začátku prázdnin začíná platit nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Na obě změny je IS VERA připravena, a to s předstihem. Mění se bezpočet právních kvalifikací, rozšiřují se číselníky a v mnoha případech se mění terminologie. Všechny podstatné změny odborníci společnosti VERA zapracovali do všech souvisejících modulů – Přestupkové řízení, Městská policie (serverová i mobilní část), Registr přestupků a Příkazové (dříve Pokutové) bloky. Samozřejmostí je i úprava dodavatelských vzorů dle nové legislativní úpravy.

Číselník právních kvalifikací

Číselník Právních kvalifikací je společným číselníkem pro moduly agend Přestupkové řízení (PK) a Městská policie (PP). Při legislativních úpravách odborníci VERA společný číselník doplní o nové právní kvalifikace a ukončí platnost stávajících kvalifikací. Správci číselníku na straně zákazníka mohou číselník doplnit o vyhlášky a nařízení.

Veškeré právní kvalifikace zaznamenané v systémových (dodavatelských) položkách jsou dotaženy ze systému ASPI. Stávající právní kvalifikace mají v sobě zakomponovanou „platnost do", naopak nové kvalifikace „platnost od".

Rozšíření číselníků

  • Předání (dříve postoupení)
  • Odložení věci
  • Zastavení řízení
  • Způsoby vyřízení

S čím pomůžeme

Na 20. června v Praze a 22. června 2017 v Olomouci jsme pro Vás připravili školení nazvané Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na které Vás srdečně zveme. Dozvíte se rozdíly oproti staré přestupkové legislativě, na praktických ukázkách Vám představíme nejzásadnější změny, ukážeme novinky (napojení na centrální registr vozidel, kompozitní služby, automatické zpracování přestupků) a výhled modulu Přestupkové řízení do podzimní rozvojové verze.

Kapacita obou školení je omezená, proto již nyní můžete také domlouvat s obchodními zástupci VERA individuální školení, které využijí jak „přestupkové útvary", tak pracovníci Městských policií. Rádi Vám pomůžeme také s úpravou uživatelských vzorů.

Veškeré změny budou uvedeny také v aktualizované uživatelské dokumentaci.