Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Insolvenční rejstřík

Agenda a rozhraní na insolvenční rejstřík (ISIR) je již rutinně využívána na úřadech. Pomáhá při správě příjmových agend a vymáhání pohledávek. Umožňuje průběžnou hromadnou kontrolu, zda plátci nevstoupili do insolvence.


Aktualizace databáze se provádí dávkově pomocí rozhraní aplikace ISIR poskytované Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Úpadci, u kterých je záznam v Insolvenčním rejstříku, jsou následně zřetelně označeni na kartě plátce příjmových agend.
Při práci s agendou je zajištěn náhled na konkrétní záznamy včetně připojených dokumentů a okamžitým připojením na ISIR s vyhledáním daného řízení.

 

Agenda umožňuje řadu dalších funkcí s využitím vazeb v IS Radnice VERA®, které Vám napomohou při správě příjmů – nejen při evidenci a vymáhání, ale i v daňových operacích při vystavení daňových dokladů (uplatnění DPH).
Máte zájem o agendu nebo o další informace? Obraťte se na zástupce společnosti VERA a nebo nás kontaktujte -.-