Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Informační systém Radnice VERA® v.13 certifikován!

Ve čtvrtek 16.listopadu 2006 převzali zástupci společnosti VERA, spol. s r.o. certifikáty udělené dle Zák. 365/2000 Sb. informačnímu systému Radnice VERA® v.13

 

Certifikaci provedlo atestační středisko ADA, s.r.o. a bez výhrad byly informační systému Radnice VERA® v.13 uděleny atesty :
  • Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému (005/02.01)
  • Standard ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktů (007/01.02) část 5 (Metodický pokyn pro popis datových prvků, Katalog datových prvků ISVS)
  • Standard ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktů (007/01.02)

  • Udělení těchto certifikátů dává uživatelům informačního systému Radnice VERA® v.13 jistotu provozování vysoce jakostního aplikačního software, plně respektujícího platnou legislativu.
    --