Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Holešovský Úřad 4.0 uspěl v soutěži Egovernment The Best

V pondělí 25. listopadu 2019 proběhlo v Obecním domě v Praze slavnostní vyhlášení nejlepších projektů elektronizace veřejné správy Egovernment The Best 2019. Třetí místo v kategorii měst získal projekt s názvem „Jak jsme se v Holešově stali Úřadem 4.0", který realizovala společnost VERA ve spolupráci s tamními pracovníky úřadu.

Cílem bylo elektronizovat agendy a procesy úřadu tak, aby bylo naplněno heslo eGovernmentu „obíhat mají dokumenty, ne lidé", a to nejen směrem k veřejnosti, ale také směrem k úředníkům. K dosažení cíle byl implementován Portál občana, napojení agendového informačního systému na samoobslužný platební systém („železná pokladní") a bezpečný elektronický oběh a schvalování dokumentů.

  • Portál občana mohou lidé využívat k řešení životních situací, a to pomocí inteligentních formulářů. Je propojen na Portál veřejné správy, umožňuje užívat k autentizaci login datové schránky, e-identitu či prosté přihlášení po předchozí registraci subjektu na městském úřadu. Jeho součástí je i platební brána pro bezhotovostní platby.
  • Veřejnost může k hotovostním i bezhotovostním platbám užívat také samoobslužný platební systém umístěný v prostorách úřadu. „Železná pokladní", obyvateli města důvěrně přezdívaná Šmoulinka, umí také vyplácet hotovost na základě vydaných platebních poukazů (např. při vrácení přeplatků). Systém zbavil odborné referenty povinnosti vést vedlejší pokladnu (nahradil celkem 7 příručních pokladen) a hlavní pokladní uspořil práci v rozsahu poloviny pracovního úvazku.
  • Elektronický oběh spolu se schvalováním dokumentů snížil spotřebu papíru, prostoru potřebného pro archivaci dokumentů a v neposlední řadě uspořil i čas úředníků. I podání uskutečněná přes Portál občana jsou evidována v elektronické formě a vytěžována informačním systémem VERA Radnice.

Projekt byl nazván Úřad 4.0, což v oblasti veřejné správy reflektuje koncept Průmysl 4.0, který vychází ze široké základny postihující mimo jiné kyber-fyzikální systémy, internet věcí, internet služeb a digitální ekonomiku. Holešovský projekt postihuje širokou oblast realizovaných aktivit (počínaje Portálem občana přes platební kiosek až po elektronický oběh a schvalování dokumentů) vedoucích ve svém souhrnu k maximálnímu možnému uplatnění digitálních postupů v činnostech veřejné správy.

Gratulujeme Holešovu k získání titulu The Best 2019 a těšíme se na implementaci projektů podporujících elektronickou komunikaci i v dalších městech České republiky.