Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Hlasovací zařízení bez nového hardware - eHlasování

Jednání zastupitelstva je administrativně poměrně náročné. Přípravu a schvalování návrhu usnesení  již mnoho našich klientů zjednodušilo pomocí aplikace eJednání. Díky efektivní přípravě podkladů a schvalovacímu workflow ušetřili až 50 % času.

Dalším logickým krokem vedoucím k modernizaci a optimalizaci celého procesu je elektronické hlasování, které umožní snadno naplnit povinnost danou v paragrafu 95, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích o zápisu průběhu a výsledku hlasování. Dnes už není nutné pořizovat specializované hardwarové hlasovací zařízení a zajišťovat export a import dat z něj.

eHlasování je nový systém integrovaný do aplikace eJednání, který využívá internetové prohlížeče na mobilních zařízeních (notebooky, tablety, smartphone) a wi-fi připojení  v místě jednání k zaznamenání výsledků jmenovitého hlasování přímo do zápisu z jednání.


Výhody eHlasování

 • Transparentní hlasování
 • Přímá integrace systému do eJednání:
  • Výsledky jmenovitého hlasování se zaznamenají přímo do zápisu z jednání
  • Není potřeba provádět export a import dat
  • Zápis je k dispozici ihned po skončení jednání
 • Zjednodušení správy systémů pro jednání
 • Žádný specializovaný HW pro hlasování
 • Procesy v aplikaci jsou sladěny s procesy na jednání

Funkcionalita eHlasování

 • Elektronické hlasování na mobilních zařízeních
 • Zobrazení textu usnesení + editace
 • Tvorba protinávrhů vzniklých v rámci jednání
 • Prezentace výsledků hlasování
 • Výstupy z hlasování
 • Jmenovité výsledky hlasování

Struktura eHlasování

 • Část pro organizátora hlasování
 • Část pro účastníky jednání
 • Hlasovací tabule
 • Využití technologií Vám dává více času pro občany.