Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Finanční přehledy u zákazníků bodují

Všichni uživatelé mohou od října pracovat s modernizovanými Finanční přehledy. Těší nás, že se setkáváme s řadou pozitivních reakcí na provedené změny.

Modul využívají zejména „neúčetní pracovníci", tedy vedoucí oddělení, odborů a správci rozpočtových kapitol, kteří pro zodpovědný výkon své funkce potřebují základní účetní informace a údaje k plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu se úpravy zaměřily zejména na grafický vzhled a příjemnější uživatelské ovládání.

Zkušenosti z Pohořelic

Ing. Lenka Forýtková, vedoucí Finančního odboru města Pohořelice, nám k tomu řekla: „V agendě je připravena základní struktura sestav v třídění: Deník účtování, Hlavní kniha, Obratová předvaha, Plnění rozpočtu, Rozpočet, Náklady a Výnosy. Sekce vždy obsahuje připravené výstupy, u kterých uživatel volí pouze výběrové podmínky, a to podle charakteru sestavy. Každý může mít založenu vlastní výběrovou podmínku k sestavě a tu používat při její tvorbě, takže nemusí pokaždé přemýšlet, jaké podmínky zadat."

Nově se zobrazují také poznámky a popisy pro rychlejší identifikaci účetních případů, rozšířila se kritéria vyhledávání pro snadnější získání potřebných informací a vznikly i nové sestavy. Standardním výstupem je formát XLS nebo PDF.

„V sestavách lze určovat pořadí zobrazovaných údajů a volit součtování. Data jsou zobrazována on-line, tedy po zaúčtování dokladu, schválení rozpočtové skladby při čerpání výdajů nebo schválení rozpočtu či rozpočtového dokladu. To vše nám umožňuje pracovat rychleji a s přesnými čísly. Velkou výhodou také je, že definice sestav jsou pevné, uživatel tedy nemůže svým výběrem narušit vlastní logiku zobrazovaných dat," doplňuje Ing. Lenka Forýtková.

S Finančními přehledy pracují lidé napříč úřadem, proto musí být snadné a srozumitelné i nastavení přístupových práv. Ta lze přidělit na ORJ nebo ORG, a tím ošetřit náhled pouze na data vlastního oddělení anebo spravované akce. Uživatelům není třeba přidělovat oprávnění do agendy Účetnictví nebo Rozpočet (Tvorba rozpočtu).

Budoucnost

Jsme rádi, že modernizace agend přináší radost Vám, našim zákazníkům a můžeme Vás ujistit, že se v brzké době můžete těšit na další inovace.