Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Finanční přehledy NOVĚ: Vytvořte si sestavu podle Vašich potřeb

Agenda Finanční přehledy prošla rozsáhlou modernizací a od října Vám nabídne řadu novinek:

  • novou grafickou úpravu pro větší přehlednost
  • zobrazování poznámek a popisů pro rychlejší identifikaci účetních případů
  • rozšíření kritérií vyhledávání pro snadnější získání potřebných informací
  • nové sestavy pro další pohledy na data
  • možnost si uživatelsky zvolit součtové položky

Díky těmto novinkám si budete moci vytvořit svůj vlastní náhled na ekonomická data a zefektivnit tak kontrolu hospodaření na všech úrovních řízení. 


Co agenda umožňuje


Finanční přehledy využívají pracovníci jak ekonomických, tak i ostatních odborů úřadu. Každý uživatel má možnost využít on-line data ze stěžejních ekonomických agend, které mají vazbu na Účetnictví. 

Pracovníci nejsou svázáni předdefinovanými sestavami, ale mohou si vytvořit vlastní pohledy, včetně určení položek, za které se mají data součtovat.
Sestav je velké množství, zpravidla se nejvíce využívají ty o schváleném rozpočtu, rozpočtových změnách a čerpání rozpočtu. Díky nim se všichni mohou rozhodovat na základě aktuálních dat sestavených podle jejich potřeb.