Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

FAQ(t)? Nová dimenze podpory IS VERA

Chceme jít našim uživatelům naproti a proto jsme se rozhodli přímo do agend zabudovat další úroveň podpory. V jedné z dalších verzí IS VERA Radnice naleznete ve stěžejních agendách pod volbou Nápověda novou funkcionalitu FAQ, kde se uživatelé setkají s nejčastěji kladenými dotazy na nestandardní situace, které v praxi potkávají.

Co má uživatel dělat, když něco neví? 

Podpora uživatele je jako skládačka, která nabízí pomoc na třech úrovních. Časově nejefektivnější je postupovat při hledání odpovědi od té nejnižší.

1. úroveň: dokumentace 

Uživatelská příručka umožňuje porozumět jednotlivým nabídkám, funkcím a formulářovým polím agendy. Další úrovní jsou pracovní postupy, které vysvětlí, jak používat agendu IS VERA, aby požadovaný výstup byl správný. Vybrané metodiky vhodně osvětlují pracovní postupy s ohledem legislativu. 

2. úroveň: často kladené dotazy (FAQ)

Pokud se vyskytne nestandardní situace, kterou konkrétní uživatel na úřadě běžně neřeší a není si jistý, zda správně porozuměl dokumentaci, nabízíme Vám možnost nahlédnout do nových FAQ. Vytváříme je na základě pravidelné analýzy Vašich podnětů v HelpDesku.
V FAQ je možné vyhledávat podle klíčových slov, ale také fulltextově. Aktualizujeme je spolu se zásadními změnami agendy nebo při uvolnění rozvojové verze. Neváhejte FAQ využívat, jsou postavené na zkušenostech uživatelů a jsou k dispozici okamžitě.

3 úroveň: aplikace HelpDesk

Služby HelpDesku již dobře znáte a když nenajdete odpověď v dokumentaci či FAQ,  jsou pro Vás k dispozici standardním způsobem.

Věříme, že nová funkce FAQ se stane vítaným společníkem pro Vaši práci.