Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

ePodání vs. úplné elektronické podání

Českým světem eGovernmentu se šíří povědomí o úplném elektronickém podání. I společnost VERA pracuje na tom, aby pomocí něj zjednodušila komunikaci mezi veřejností a úřady. Jak? Již brzy se úplné elektronické podání stane součástí Portálu občana.

Co můžete udělat nyní?

Než však dospěje do své finální podoby, můžete využít ePodání. Toto řešení zprostředkovává interakci mezi úřadem a osobou, která činí podání, a to výhradně elektronickou cestou.

Jak ePodání funguje?

Občan chce přes internet vyřešit některou svou životní situaci, například se přihlásit k poplatku za psa. Na internetových stránkách města si najde způsob řešení životní situace a k němu příslušné formuláře (zpravidla ve formátu .doc* nebo .pdf). Ty si stáhne a vyplní. V tuto chvíli musí zpravidla vyrazit na úřad.

Díky ePodání však může formulář podat kdykoliv a odkudkoliv. Vrátí se na stránky města a v části, kde je umístěno ePodání, vyplní svou e-mailovou adresu, předmět, text podání a může připojit přílohy (vyplněné formuláře). Každý, kdo je zvyklý pracovat s e-mailem, se velmi rychle zorientuje. Podání je možné učinit, aniž by byl občan přihlášený. Je tedy intuitivní a snadno dostupné.

 

 

Krok 1: odeslání podání                                                             Krok 2: zjištění stavu podání

 

Komunikace se spisovou službou

ePodání je řešeno jako iFrame, který se vkládá do webových stránek města. Poté, co občan stiskne „Odeslat", do ePodatelny (elektronické podatelny) úřadu dorazí podání, které je automaticky zpracováno jako jiná důvěryhodná podání.

Občan obdrží potvrzovací e-mail o uskutečněném podání, ve kterém se zároveň dozví jedinečné identifikační číslo (UID) případu.

Zpětná vazba pro veřejnost

Aby zjistil, v jakém stavu se podání nachází, nemusí volat ani chodit na úřad. Na stránkách města zadá svůj e-mail a UID a vše se ihned dozví: kdo jeho případ zpracovává (jméno a příjmení, e-mail, telefon) a v jakém stavu se jeho podání nachází (datum přijetí, schválení, odeslání či vyřízení).

Pokud přemýšlíte, jak vyjít vstříc lidem ve vaší obci či městě a nechcete čekat na komplexní řešení úplného elektronického podání, je pro Vás ePodání jasná volba. Vždyť ePodání  nejlépe vystihují tato slova: snadné, rychlé a intuitivní. Jaká jiná by komunikace přes internet měla být?