Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Elektronické skartační řízení pohledem úřadu i archivu

VERA je zlatým partnerem Roku informatiky, který letos probíhá v konferenčním centru Darovanský Dvůr.

Náš kolega Bc. Karel Krupka, metodik spisové služby,  vystoupil s Mgr. Marií Procházkovou ze Státního oblastního archivu Praha s prezentací Nová verze národního archivního portálu - Elektronické skartační řízení pohledem úřadu i archivu.

Jsme rádi, že vystoupení zaujalo a že jsme mohli přítomným zodpovědět jejich dotazy.

 

VERA již více než 25 let rozvíjí spisovou službu , která tvoríí páteř komplexního informačního systému.

„Evidence a správa dokumentů patří mezi klíčové činnosti úřadu. Naši zaměstnanci využívají pro zpracování dokumentů od jejich vzniku až po archivaci nebo skartační řízení spisovou službu VERA. Oceňujeme dlouhodobý partnerský vztah a metodickou spolupráci s VEROU, díky které máme jistotu, že vykonáváme všechny činnosti v souladu s platnou legislativou." 

Jindřich Stašek, vedoucí oddělení spisové služby MěÚ Uherské Hradiště

Spisová služba VERA

  • Podpora celého procesu práce s analogovými i digitálními dokumenty
  • Sofistikovaná správa dokumentů, spisů (včetně dílů a součástí typových spisů) a elektronické skartačního řízení
  • Propojení se systémy třetích stran pomocí obecného rozhraní dle Národního standardu
  • Sdílení dat v celém informačním systému, integrace s Portálem města včetně elektronické úřední desky
  • Systémová a metodická podpora

Aktuality

  • Elektronické skartační řízení 
  • Dopis online, Hromadná konverzní pošta
  • Úvodní obrazovka Spisové služby -  rychlý přehled a snadný přístup k nejčastějším činnostem
  • Ztvárnění spisu a jeho postoupení ve výstupním datovém  formátu 
  • Snadná tvorba koordinovaných stanovisek (součinnost)

Můžete se podívat i na další podrobnosti o spisové službě VERA a leták ke stažení.

Rádi Vám zajistíme praktickou ukázku.

Aktualizace 3.6.2021