Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Elektronická fakturace 2020

Vypisujete veřejné zakázky? Potom musíte být připraveni přijímat a zpracovávat elektronické faktury. Novou povinnost definuje Evropská směrnice 2014/55/EU a česká legislativa. Dopad této směrnice na různé subjekty byl rozložen do několika etap:

31. 12. 2018 – povinnost Ústředních orgánů státní správy a jimi podřízených organizačních složkami státu stanovená Usnesením vlády č. 347/2017 přijímat elektronické faktury ve formátech stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU a dále ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

1. 4. 2019 – povinnost zadavatelů v kategorii Česká republika a Česká národní banka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, §279 (5) a) veřejných zakázek přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017

1. 4. 2020 – povinnost zadavatelů v kategorii Ostatní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, §279 (5) b) veřejných zakázek přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017


Právě datum 1. 4. 2020 je termín, kdy legislativa dopadne na všechny zadavatele veřejných zakázek, tedy i na obce. Jejím cílem je sjednocení formátů, které jsou používány v evropském prostředí – ty definuje evropská norma EN 16931-1:2017. V České republice se již delší dobu osvědčil formát ISDOC/ISDOCX, jehož využívání zůstane zachováno.

Elektronická fakturace přináší řadu výhod, jak jsme Vás již informovali v našem článku. Nezaměňujme však elektronickou fakturu ve strukturovaném formátu (ISDOC/ISDOCX a další formáty) s fakturou zaslanou v PDF. Fakturu zaslanou v PDF je téměř vždy nutné ručně přepsat do informačního systému. Kouzlo elektronické faktury ve strukturovaném formátu je v automatickém vložení údajů do informačního systému bez přepisování, čímž se výrazně sníží chybovost při přepisech.

V IS VERA dokážeme elektronické faktury nejen přijmout a zapsat do evidence závazků, ale zároveň i vytvořit vystavenou fakturu pro Vaše odběratele. Princip je jednoduchý, faktura je zaevidována v řádu vteřin:

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat, například přes e-mail info@vera.cz