Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

EKONOMIKA 2012

-Přijměte naše srdečné pozvání na odborné dny, jejichž cílem je seznámenís novinkami v ekonomických agendách v IS Radnice VERA®.
Základem programu bude představení změn navazujících na legislativníúpravy platné pro rok 2012 a jejich dopady do IS. Zaměříme se předevšímna problematiku DPH, přenesenou daňovou povinnost, správu pohledávekjejich vyřazování a tvorby opravných položek, odpisů majetku a novoupovinnost zpracování pomocného analytického přehledu. Rádi vámobjasníme pracovní postupy spjaté s těmito novinkami roku 2012 a jejichřešením v IS Radnice VERA®. Nedílnou součástí bude diskuze o možnostechřešení Vašich návrhů a připomínek.

Pozvánku naleznete -   Přihlásit se můžete -