Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Ekonomika 2011

Vážení uživatelé,
přijměte naše srdečné pozvání na odborné dny, jejichž cílem je seznámení s novinkami v ekonomických agendách v IS Radnice VERA.

Akce se koná 17.-18.března 2011 v prostorách Grand hotelu****, Karlovo nám. 5, Třebíč 

 

Základem programu bude představení změn navazujících na legislativníúpravy a jejich dopady do IS, včetně představení inovovaných agend ajejich ovládání. Nedílnou součástí bude diskuze o možnostech řešeníVašich návrhů a připomínek. O všech vybraných tématech budete mít možnost diskutovat s odbornýmipracovníky společnosti VERA.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Pozvánka na akci -, elektronická přihláška na akci -