Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

eGovernment - studenti - VERA

"eGovernment" patří již neodmyslitelně do slovníku veřejné správy. Rozumí mu ale všichni občané? 

Jak vnímají eGovernment studenti?

Ve dnech 7. až 10. listopadu pořádala Univerzita Pardubice pro studenty akci s názvem „Týden teorie a praxe v ekonomice 2022". Mezi řečníky vystoupili zástupci firem i veřejných institucí. Studenti ekonomických oborů včetně specializace na veřejnou správu vyslechli i přednášku „Občan a elektronická veřejná správa". Jan Hodač, obchodní ředitel VERA, v ní představil dnešní možnosti elektronické komunikace mezi občany a orgány veřejné moci. 

Studenti aktivně využívají elektronickou komunikaci v komerční sféře. Pro mnohé z nich však bylo překvapením, že ji lze využívat i ve veřejné správě a že – např. s využitím bankovní identity – mohou spoustu věcí vyřešit odkudkoli a kdykoli a neomezovat se úředními hodinami příslušné instituce. V rámci diskuse a dotazů vysvětlil přednášející další principy tzv. digitální ústavy, tedy zákona č. 12/2020 o právu na digitální služby a dalších legislativních norem včetně evropských. Spolupráce mezi VERA a Univerzitou Pardubice bude pokračovat další sérií přednášek i v rámci standardní semestrální výuky studentů, abychom jim přiblížili i praktické aspekty fungování veřejné správy. 

A jak vnímá eGovernment VERA?

O eGovernmentu, o portálech, o tom co ve státní správě funguje, co nefunguje, jak je to v zahraničí a o mnoha dalších tématech si v podcastu Starosta povídal Jiří Novotný, starosta Trojanovic, s obchodním ředitelem VERA Janem Hodačem.