Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Přestupkové řízení: Dožádání

V přestupkovém řízení někdy dochází k situacím, kdy je úřad dožádán k provedení procesního úkonu jiným správním úřadem tj. jiným úřadem, než který vede řízení. Nová funkcionalita Dožádání je komplexní nástroj, který pokrývá celý proces zpracování dožádání nebo součinnosti jinému správnímu orgánu.

Veškeré úkony od založení spisu, přes tvorbu dokumentů a následného vyřízení se odehrávají na jednom místě a úředník, provádějící úkon, nemusí pracovat s jinou aplikací, než je Přestupkové řízení. Současně je možné přidávat další zúčastněné osoby pro případ, že by v průběhu řízení vyvstaly nové skutečnosti.

Proč využívat funkcionalitu Dožádání v Přestupkové agendě?

Referent má k dispozici veškeré potřebné vzory pro tvorbu dokumentů k provedení úkonu jako jsou předvolání účastníka, protokol z podání vysvětlení, případně odpověď správnímu úřadu, který daný úřad dožádal k procesnímu úkonu. V případě nutnosti uložení pořádkové pokuty je aplikace propojena s příjmy úřadu a veškeré potřebné úkony k uložení případně zrušení pořádkové pokuty se odehrávají pouze v agendě Přestupkové řízení. Aplikace automaticky doplní dostupné údaje o zúčastněné osobě do vzorů, vypraví vytvořené dokumenty a vyhodnotí stav doručení.

Dožádání se provádí z důvodu hospodárnosti řízení, nejčastěji v případech, kdy jiný správní úřad by musel vynaložit zvýšené náklady pro určitý proces ve správním řízení, což je například výslech svědka, který trvale žije v místě, které je velmi vzdáleno od místa, kde se přestupek stal a kam místně přísluší jeho řešení. Pokud máte zájem o více podrobností, případně školení, obraťte se na obchodního zástupce VERA.