Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Dotační programy přehledně

Přidělování dotací a finančních výpomocí městy bývá citlivou záležitostí, proto je důležité mít kvalitně zdokumentovány všechny žádosti, podklady, procesy i rozhodnutí. Agenda Dotační programy VERA Radnice umožňuje odložit pracně sestavované a složitě aktualizované excelové tabulky. Nahrazuje je systémovým nástrojem propojeným se spisovou službou, výdaji, smlouvami, účetnictvím, rozpočtem, portálem občana a výstupy pro vedení města či žadatele o dotace. Všechny informace jsou kdykoliv k dispozici na jednom místě.

Podklady pro radu a zastupitelstvo města

Agenda zobrazuje souhrnné i podrobné údaje pro rozhodování o dotacích a vytváří seznam podaných žádostí. V rámci kompletního reportu pak umožňuje zhodnocení zájmu o program, nabízí statistiky o schválených a zamítnutých žádostech nebo o požadovaných, schválených a volných částkách k rozdělení. Neoprávněným nárokům zamezí přehledná evidence poskytující informace o konkrétním žadateli – vypsané dotační programy, ve kterých žádal, částka, kolik mu již bylo vyplaceno atd.

Podpora celého procesu rozdělování dotací

Program podporuje evidenci dotačních programů včetně podaných žádostí s přílohami. Zaznamenává jejich stav a umožňuje připojení usnesení zastupitelstva nebo rady. Díky integraci s dalšími agendami lze po schválení převzetím údajů snadno připravit smlouvu nebo vystavit poukaz na výplatu dotace.

Propojení s portálem občana

Z agendy lze vyvěsit dotační programy na portál občana, a to včetně podrobných informací o druhu, náležitostech a podmínkách podání žádosti včetně potřebných příloh. Zájemce o příspěvek může využít elektronické podání, které zaručuje online přehled o stavu žádosti. Po jejím schválení lze elektronicky podat i související vyúčtování.

Novinky

Na přání uživatelů jsme pro lepší přehlednost rozšířili stromovou strukturu zobrazení dotací do třech úrovní: Oblasti dotačních programů – Výzvy – konkrétní Dotační programy. Úroveň „Výzvy" je dobrovolná a každé město si tak může vybrat hierarchii dle svých potřeb a zvyklostí.

Pokud chcete mít i menší oblasti činnosti města řešeny systémově, rádi Vám aplikaci odprezentujeme.