Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Dotační programy: posviťte si na ně

Už jste se setkali s tím, že žadatel o finanční příspěvek od města se obrátil s jednou žádostí na několik odborů? A máte přehled o tom, kolik můžete ještě vyplatit peněz, abyste včas uzavřeli příjem žádostí?

Nejen s tím Vám pomůže nová agenda Dotační programy. Určena je pro města, která vypisují dotační programy a poskytují návratné finanční výpomoci. Do agendy můžete zaznamenávat všechny přijaté žádosti a sledovat kroky spjaté s jejich schvalováním. Budete mít přehled o poskytnutých finančních prostředcích včetně následné dokumentace prokazující jejich vynaložení na stanovený účel.

Co přinese referentům

Referenti ocení příjemný evidenční nástroj, kterým nahradí dosavadní Excel a podobné jednoduché programy. Umožní jim:

  • evidovat dotační programy
  • připojovat žádosti včetně příloh, využít údaje zapsané ve Spisové službě
  • zaznamenávat stavy žádostí (podaná, schválená, zamítnutá, zrušená) včetně usnesení zastupitelstva nebo rady
  • po schválení vystavit smlouvu, která automaticky převezme údaje uvedené na žádosti
  • přímo z agendy vystavovat poukazy, na základě kterých bude dotace žadateli skutečně vyplácena a sledovat k tomu stav úhrad
  • automatické vyčíslení rozdílu mezi poskytnutými prostředky a prokázanými náklady, možnost vystavení poukazu na výši rozdílu do agendy Závazky (Výdaje)

Co přinese vedení

Pro manažery jsou důležité zejména souhrnné údaje. Například částka, která je celkově určena k vyplacení, kolik již bylo vyplaceno a zbývá k vyplacení. Agenda představuje ideální nástroj i pro rozhodování rady nebo zastupitelstva. Umožňuje totiž vytvořit seznam žádostí, které čekají na verdikt nebo podat kompletní report o daném programu. Lze tak snadno vyhodnotit, jaký je o program zájem, včetně doplnění o statistická data (např. počet přijatých/schválených/zamítnutých žádostí).

Neoprávněným žádostem zamezí přehledná evidence poskytující informace o konkrétním žadateli – programy, ve kterých žádal, částka, kolik mu již bylo vyplaceno atd.

Jedinečná agenda

Dotační programy a návratné finanční výpomoci představují jen marginální oblast, které se úřady věnují. Proto často nejsou vedeny ani v informačním systému. Pokud však vezmeme v úvahu, že existuje agenda, která zajišťuje jejich komplexní a přehlednou evidenci (včetně individuálních žádostí), tvorbu vlastních přehledů a přitom z jednoho místa umožňuje vyřídit všechny související činnosti, je zřejmé, že nastala „doba pořádku".