Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Dolní Lutyně: Modernizaci nezastaví ani covid

Pandemie přinesla veřejné správě řadu nových podnětů k řešení, ale samozřejmě stávající funkce a povinnosti městům a obcím zůstaly. Dolní Lutyně se nedala odradit covidem a přistoupila k realizaci plánované výměny ekonomického systému na úřadě za moduly VERA Radnice. Na průběh jsme se zeptali starosty obce Mgr. Pavla Buzka.

Jak probíhala výměna ekonomiky s pandemií v zádech?

Samozřejmě jsme zvažovali i riziko, že v průběhu projektu může dojít k onemocnění klíčových pracovníků jak u nás, tak na straně dodavatele. Vzhledem k tomu, že šlo o celou ekonomiku, bylo zapotřebí, abychom mohli od 1. ledna fungovat v novém systému. V plánu implementace jsme proto počítali s rezervou. Díky tomu jsme mohli od 1. ledna začít pracovat s ekonomikou VERA.

Proč jste měnili systém?

Již delší dobu jsme byli nespokojeni se stávajícím ekonomickým systémem. Udělali jsme si průzkum trhu a hledali software, který bude víc odpovídat našim potřebám. Následovalo výběrové řízení, ale nespokojili jsme se pouze s papírovými nabídkami, ale zajeli jsme se podívat, jak systémy provozují na městech v praxi. Ukázka fungování VERA Radnice ve Štramberku se nám hodně líbila.

Jak to u Vás funguje nyní?

Celá ekonomika je vzájemně provázaná a data se zapisují pouze jednou. Všechny informace jsou na jednom místě, řada procesů probíhá automaticky. K dispozici jsou online manažerské výstupy. A hlavně máme dobré vztahy s dodavatelem a víme, že kdybychom cokoliv potřebovali, VERA nám pomůže.