Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Dačický systém zraje jako víno - teď vyzrál i na majetek

Dačice, které mají téměř 8.000 obyvatel, jsou moderním městem. Dačický úřad staví na efektivnosti. Využívá dostupné prostředky, aby snížil administrativní zatížení zaměstnanců a ti se pak mohli více věnovat péči o občany a město. Proto se v roce 2000 rozhodl pořídit komplexní informační systém. Jsme rádi, že zvítězil náš informační systém VERA Radnice. 

Referenti všech odborů tak dostali nového pomocníka, který kompletně pokryl jejich činnosti a díky vnitřním vazbám zredukoval duplicitní zadávání údajů a přepisování části dokumentů. Součástí dodání byla i spisová služba, která sjednotila formuláře, umožnila snadné vyhledávání a přístup ke všem dokumentům podle nastavených oprávnění. Protože se osvědčila, v následujících letech ji úřad implementoval i u zřizovaných organizací. Zastupitelstvo a rada města začaly využívat eJednání a eÚkoly - nástroje, které jim umožňují jednoduše připravovat jednání a lépe kontrolovat úkoly.

Dačice mají svá data aktuální, očištěná a strukturovaně uložená. Ale je jich již tolik, že dohledání konkrétních údajů pro rozhodování je časově náročné. Když naposledy pan starosta, Ing. Karel Macků, potřeboval zjistit souhrnné údaje o majetku, začal se zamýšlet, zda by to nešlo jinak, rychleji a jednodušeji, než dotazováním se jednotlivých referentů. A jeho nápad se začal realizovat, jak uvidíte na videu.

Co z Analýzy majetku zjistíte?

 • přehled o majetku – movitém i nemovitém
 • náklady na nemovitý majetek
 • výnosy z pronajímaného majetku
 • podíl nepronajaté (volné) plochy
 • seznam nájemců a dlužníků
 • datum ukončení jednotlivých pronájmů
 • předepsané příjmy z nájemného, z toho uhrazeno, neuhrazeno, ve vymáhání a odepsáno
 • pořizovací cena majetku, průběžné náklady a očekávané náklady v dalších letech
 • investice v jednotlivých letech, časová osa
 • způsob financování majetku (např. dotace), očekáváná životnost, stav odpisů
 • datum a výše technického zhodnocení, realizační firma

Využití Analýzy majetku ušetří čas referentům a poskytne on-line relevantní souhrnné informace managementu. Dačický systém zraje jako víno – jeho výsledky se pozitivně odrážejí v práci pro občany. Na zdraví!