Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Co potřebuje městská policie?

Jedním z důležitých aspektů, kterými se hodnotí kvalita života je i bezpečnost. Na základní úrovni nejblíže k občanovi představuje garanta bezpečnosti městská policie. Rozsah úkolů a legislativních nároků je velký a velitelé (ředitelé) musí často řešit rozpor mezi množstvím povinností a nedostatkem strážníků, zvláště v současné době.

Situaci může zmírnit zvýšení efektivnosti, tj. využití nástroje, který umožní stávajícímu počtu zaměstnanců vykonat více práce tím, že podpoří jejich činnost, urychlí administrativní úkony, automatizuje procesy a agreguje maximum funkcí a podkladů na jednom místě.

Takovým nástrojem je Informační systém pro městskou policii VERA Radnice. Pomáhá na všech úrovních v souladu s nastavenými oprávněními.

Jak pomůže VERA Radnice řediteli (veliteli) městské policie?

Vedení městské policie získá k dispozici přehledné výstupy o činnosti strážníků, denní hlášení, svodky, systémové a uživatelské sestavy. V podrobných mapách lehce zkontroluje jejich hlídkovou či pochůzkovou činnost včetně náhledů zaznamenaných událostí a přestupků na trase. V systému může evidovat úkoly a plánovat směny.

V personalistice nalezne informace o zaměstnancích, o absolvovaných prohlídkách a školeních, o jejich kariéře, platových pohybech a může sledovat lhůty platnosti certifikátů a dokladů. Nechybí ani výstrojní sklad, kniha jízd, sledování ekonomiky autoprovozu, evidence vydaných bloků, či vybraných a odevzdaných pokut. Všechny potřebné informace pro řízení městské policie na jednom místě bez přepínání do jiných systémů či tabulek v Excelu.

Co má VERA Radnice pro strážníky?

Strážníkům nabízí hlavně podrobné a přehledné evidence událostí a přestupků včetně vyhledávání, tisku a historie.  Podporuje také řízení procesu zpracování přestupku, vystavení předvolánky, pokutového bloku nebo informace o platbě pokuty na místě nezaplacené, hlídá úhradu a nedoplatky automaticky předává do agendy Vymáhání. Podrobně jsou zpracovány i další evidence (vozidel, kol, evidence úkonů strážníků…).

Zaznamenání události či přestupku urychlují sofistikované číselníky (např. právních kvalifikací, činností, stavů, úkonů atd.), které standardizují zápisy. Dokumenty jsou vytvářeny v uživatelsky editovatelných šablonách. Mají profesionální vzhled a vazbu na spisovou službu. Systém zároveň hlídá lhůty k vyřízení.

Co umožňuje VERA Radnice v terénu?

Mobilní aplikace umožňuje evidovat a řešit přestupky a události přímo v terénu včetně foto, video a audiodokumentace. Práci usnadňuje i automatická lokalizace v mapách. Ověřování totožnosti osob v ISZR, PATROS, nebo vozidel v RSV a PATRMV, ověření recidivy v ISEP nebo kontrola majitele psa dle známky, čipu nebo tetování probíhá on-line, není třeba vracet se na služebnu. Nové funkce podporují např. také snadnou kontrolu parkovacích karet a placeného parkování nasnímáním registrační značky. Mobilní tiskárny umožní přímo na místě tisk předvolání pro nepřítomného pachatele či údajů o platbě pokuty příkazem.

Zkušenosti z Kadaně

Bezpečnost a veřejný pořádek v našich městech a obcích je základním úkolem městské policie. Informační systém Městské policie VERA Radnice je nástrojem, který ověřila v praxi řada měst.  Jedním z nejnovějších uživatelů je Městská policie v Kadani, kde systém běží v ostrém provozu od 1. ledna 2020. O zkušenosti se s námi podělil její ředitel Jindřich Drozd:

„Našim cílem při výběru informačního systému pro městskou policii bylo maximálně snížit dobu strávenou strážníky na služebně při zápisu úředních záznamů, přestupků a s tím spojenou administrativou. Dále jsme chtěli získat pro vedení MP přehled celkové práce strážníků a statistiky pro kontrolní orgány.

 Program VERA tato očekávání splnil, strážník může všechno řešit z místa výkonu, tzv. „z ulice". Díky vzdálenému přístupu do informačních systémů nezatěžuje dispečery různými lustracemi a ověřováním registrační značky na příslušných odborech úřadu města. Bonusem je pak elektronická kniha jízd, přehledná personalistika, přehled materiálu a oděvů strážníků, seznamy objednávek a faktur a další. Statistiky pro ministerstvo vnitra jsou vystaveny na kliknutí a doplněny např. hot mapou přehledu přestupků nebo událostí.

Systém nabízí pravidelnou aktualizaci právních číselníků a dat, možnost vlastní úpravy tiskopisů a spoustu dalších užitečných vlastností. Program VERA mohu jen doporučit."

Chtěli byste vědět víc o řešení pro městskou policii?

Obraťte se na obchodní zástupce VERA, rádi Vám zprostředkujeme prezentaci.