Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Co je nového v Městské policii?

Městské policie dostaly na závěr roku 2016 do užívání další nástroj, který nejen usnadní jejich práci v terénu, ale ulehčí i operačním strážníkům dokumentaci běžné činnosti.

Do mobilní aplikace Městské policie byl nově integrován modul Události. Strážníci mohou nyní přímo v terénu zdokumentovat nejen zjištěné přestupky, ale také svoji běžnou činnost, jako jsou pochůzky, kontroly, nebo například dohled u dětských hřišť. Stejně tak jim aplikace v mobilním zařízení pomůže zaznamenat, zpracovat a okamžitě odeslat operačnímu k řešení zjištěné závady nebo stížnosti, žádosti a informace, které lidé na ulici nahlásí hlídce.

Mobilní kancelář pro všechny

Modul Události v mobilní aplikaci, stejně jako celá Mobilní kancelář, není určena prioritně jen pro velké městské policie. Umožní jednoduše a přesně zdokumentovat svoji činnost přímo z terénu i obecním policiím, které mají třeba jen jednoho strážníka. Samozřejmostí je automatické převzetí adresního místa události pomocí souřadnic GPS, takže odpadá zdlouhavý zápis místa události, nebo konkrétního adresního bodu. Součástí modulu je i možnost provedení fotodokumentace, která je současně se záznamem odeslána do serverové části agendy Městská policie.

Přesné informace

Nový je i způsob vyhledávání. Podle zadaných kritérií, například data, ulice, osoby, atd. je možné současné vyhledání jak události, tak i přestupku. Strážník tak dostane po zadání dotazu v systému velmi podrobné informace. Stejně jako na služebně mohou nyní strážníci i přímo z ulice zapsat do agendy odchyt zvířete a pokud je při odchytu zjištěna známka, čip, či tetování psa, na místě nejen zjistit ale i zaznamenat do události jeho majitele.

                  

Největší novinkou mobilní aplikace je možnost ověřit osobu, s níž strážník jedná, přímo v celorepublikových Základních registrech, nikoliv pouze v lokálních registrech obyvatel obce. Ověření je prováděno za dodržení všech velmi přísných legislativních podmínek pro přístup do ISZR. Využitím takzvaných kompozitních služeb se nyní strážník přímo na ulici dozví například, zda je účastník události svéprávný. Na služebně umožňují kompozitní služby ověřit u subjektu další údaje, které mohou strážníci podle zákona o obecní policii, § 11a požadovat (např. děti osoby, nebo naopak rodiče dětí, partnera atd.).

Na čem pracujeme

V agendě jsme zapracovali a uvedli do provozu možnost ověření recidivy u sledovaných přestupků a nyní implementujeme tuto funkcionalitu i do mobilní aplikace.

Naši vývojáři dále po složitém jednání s orgány státní správy již zapracovávají přímo do agendy Městská policie napojení na Centrální registr vozidel. Uživatel bude mít možnost ověřit všechny potřebné údaje o vozidle a jeho provozovateli, tyto informace převzít a zapracovat do dokumentace přestupku. Samozřejmostí bude zapracování této funkce i do mobilní aplikace.

Další horkou novinkou tohoto roku bude modul Velitel, který bude obsahovat jak detailní personalistiku MP, plánování směn, autoprovoz, tak i další funkcionality, na které se již nyní můžete těšit.