Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Chcete propojit portál města s portálem MVČR? Chotěboř ví, jak na to

Je to již delší dobu, co se v Chotěboři rozhodli, že chtějí usnadnit komunikaci občanům České republiky, ale především Chotěboře, s městským úřadem. Ke konci roku 2017 proto naimplementovali do webových stránek města Portál občana od společnosti VERA a v březnu 2019 jej jako jedni z prvních propojili s novým Portálem občana Ministerstva vnitra ČR.  

Celý proces zastřešoval Ing. Jan Vlach, informatik a správce IS v Chotěboři, který stále aktivně spolupracuje jak se společností VERA, tak Ministerstvem vnitra a na poli eGovernmentu veřejné správy se mu daří prošlápnout často nelehkou cestu, na níž se inovátoři vydávají. Podělil se s námi o své zkušenosti, které mohou sloužit dalším úřadům, které také chtějí propojit svůj Portál občana s Portálem veřejné správy.

Kdy jste se začal zajímat o Portál veřejné správy?

Na jaře roku 2018 jsem navštívil Ministerstvo vnitra, kde jsem se dozvěděl bližší informace k připravovanému Portálu veřejné správy a kde mimo jiné padly informace, že je možné začít testovat napojení na portál z našich systémů. Začaly tedy přípravné práce. Jedním z nemalého množství problematických bodů bylo získání nějakého popisu rozhraní. Nakonec se nám jej podařilo získat a na podzim roku 2018 mohl začít vývoj.

Hlavní podmínkou bylo vytvoření rozhraní na Národní identitní autoritu (dále NIA). Stránky eidentita.cz definují NIA jako „informační systém veřejné správy vykonávající agendu dle nařízení EU 910/2014 a návazné legislativy ČR. Vytváří národní část uzlu EIDAS, udržuje vazbu mezi základní elektronickou identitou fyzické osoby (záznam v Registru obyvatel) a instancemi elektronické identity této osoby u poskytovatelů důvěryhodných služeb identifikace a autentizace". Napojení se nám podařilo úspěšně otestovat v březnu roku 2019.

Co dalšího jste musel zařídit?

Kromě funkčního rozhraní bylo potřeba stát se service providerem (dále SeP). Jako SeP je dle webu eidentita.cz definován „kvalifikovaný poskytovatel dle zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci. Právní subjekt poskytující služby fyzické osobě vzdáleným přístupem a využívající Národní identitní schéma pro identifikaci, autentizaci a autorizaci této osoby".

Na stránkách eidentita.cz bylo nutné provést registraci a konfiguraci SeP. K tomu bylo třeba přihlášení statutárního zástupce města s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky města. Registrace samotná byla velmi rychlá, bylo ale třeba ještě nastavit službu, kterou budeme jako SeP poskytovat. Parametry byly následující:

 • IČO subjektu
 • název kvalifikovaného poskytovatele (SeP)
 • popis kvalifikovaného poskytovatele
 • URL adresa odkazující na úvodní webové stránky
 • URL adresa pro odeslání požadavků
 • adresa pro příjem vydaného tokenu (URL)
 • URL adresa, na kterou bude uživatel přesměrován při odhlášení z portálu Chotěboře
 • načtení certifikátu
 • adresa pro načtení veřejné části šifrovacího certifikátu z metadat (URL)
 • logo kvalifikovaného poskytovatele

Po úspěšném nastavení výše uvedeného jsme si nechali pro vyšší komfort občana na Portálu veřejné správy vytvořit dlaždici pro odkaz na Portál občana města Chotěboř. Bylo k tomu třeba zaslat kompetentní osobě z NAKIT název dlaždice, krátký popisek služby, logo, odkaz na službu a několik dalších informací. Pak to šlo již rychle, dlaždice byla během několika dnů vytvořena, otestována a překlopena do ostrého prostředí.

A co je třeba, aby se k vám na Portál občana mohl člověk přihlásit?

Nyní se do portálu přihlásí obyvatelé Chotěboře, v budoucnu bychom jej rádi zpřístupnili všem. Ale samozřejmě největší význam má pro občany Chotěboře. V zabezpečené části se totiž dostanou k přehledu o tom, jaké poplatky mají uhradit a mohou je zaplatit platební kartou. K dispozici mají také formuláře úplného elektronického podání pro řešení životních situací, ve kterých jsou předvyplněné údaje (např. jméno, adresa…). Po odeslání se dostanou do spisové služby a některé i přímo do agend, takže se dané údaje nemusí přepisovat a proces zpracování je rychlejší.

Do portálu je možné se zaregistrovat a přihlásit se více způsoby. Pokud se zaměříme jen na eObčanku, lidé potřebují:

 • občanský průkaz s aktivovaným čipem
 • počítač s internetem
 • čtečku karet
 • instalační balíček eObčanka

Výhodou řešení je, že jakmile se občan přihlásí na portál města Chotěboře využívající NIA, nemusí již znovu na portálech propojených s NIA procházet celým přihlašovacím procesem (ten běžně trvá cca 20 sekund a zahrnuje zadávání identifikačního osobního kódu občanského průkazu). Řešení funguje i obráceně, například pokud se nejprve přihlásím na Portál veřejné správy, pak je přihlášení na portál Chotěboře záležitostí jednoho kliknutí.

Jaké máte plány do budoucna?

Se společností VERA neustále spolupracujeme na rozvoji Portálu občana. V brzké době bychom chtěli nasadit dalších přibližně dvacet formulářů úplného elektronického podání, které se momentálně testují. Chceme vylepšit responzivitu a interaktivní prvky. Také se chceme napojit na SONIA (soukromoprávní bod pro identifikaci a autentizaci), coby univerzální bankovní identitu použitelnou například pro komunikaci se státem, díky které by rapidně vzrostl počet možných uživatelů Portálu občana. Jsme si jisti, že naše kroky vedou správným směrem, protože v elektronizaci veřejné správy vidíme budoucnost.