Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Celorepublikové setkání uživatelů IS Radnice VERA

Srdečně Vás zveme na 18. celorepublikové setkání uživatelů IS Radnice VERA, které proběhne ve dnech 25.- 26.listopadu 2003 v Berouně v areálu hotelu Na Ostrově.

 

Celorepublikové setkání uživatelů je určeno nejen stávajícím uživatelům IS, ale i zákazníkům budoucím. Na každém setkání uživatelů jsou účastníci seznamováni s novinkami v informačním systému, se změnami souvisejícími s legislativními úpravami, s aktuálními tématy zejména k problematice veřejné správy, účastníci vždy mají možnost setkat se také se zajímavými hosty - např. z Ministerstva vnitra ČR, z Úřadu pro ochranu osobních údajů ad.

Program bude tradičně bohatý a každý z účastníků si určitě vybere. Pozvánky na tuto akci budou distribuovány v průběhu měsíce října. Pokud by k Vám pozvánka nebyla doručena a měli byste o účast zájem, pak je možné obrátit se s požadavkem o zaslání pozvánky s přihláškou na adresu hotline@vera.cz nebo si -. Těšíme se na setkání s Vámi.