Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Byli jsme u (setkání) policie

V hotelu Voroněž v Brně se 21. dubna 2015 uskutečnilo Celostátní setkání MOP, kterého se zúčastnilo cca 130 zástupců městských a obecních policií. Na konferenci zazněla řada novinek, mimo jiné i o plánovaných změnách v zákoně o obecní policii.
Mgr. Vít Cvrček, metodik společnosti VERA, prezentoval téma Data v terénu - plány a realita.  Strážníci dnes neřeší jen marginální přestupky, ale zpracovávají ohromné množství dat, která jsou následně zaznamenána do dokumentů.

Jejich práci upravuje řada právních předpisů, což klade značné nároky nejen na jejich vzdělání, ale i na aplikace, které jim poskytují potřebnou míru informační podpory. S každou novelou právních předpisů přitom přibývají další povinnosti a většinou i další dokumenty. V praxi to znamená, že strážník během pěti minut něco zjistí a vyřídí – a následně k tomu půl hodiny sepisuje potřebné dokumenty. VERA pracuje na tom, aby všechnu administrativu v maximálně možném rozsahu zautomatizovala.
Výhodou řešení Městské policie VERA Radnice je možnost efektivního přístupu k informacím. Nejen těm, které jsou např. v základních registrech či policejních databázích, ale i k údajům, vedeným v dalších agendách města. Strážník se tak může rychle dovědět, zda je např. pes řádně evidován, zda je uhrazen poplatek za zábor veřejného prostranství, či kdo je nájemcem hrobového místa. Konkurenční produkty tyto možnosti nemají a dotazy tak strážníci musí řešit telefonicky či písemně.