Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Budete rozúčtovávat podle Vyhlášky č. 269/2015 Sb.?

Rozúčtování nákladů na vytápění a poskytování teplé vody v nájemném domě, kde je více bytových jednotek, bývá zdrojem konfliktů mezi nájemci, i mezi nájemcem a pronajímatelem. 
Od 1. ledna 2016 nabyla účinnost Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, která mění poměry základních a spotřebních složek těchto nákladů. 
Majitele nájemných domů, mezi které patří i obce a města, tak mohou dosáhnout spravedlivější rozdělení, které se určitě odzrcadlí i na vyšší spokojenosti nájemců.

Nezapomeňte tedy před otevřením nového účetního roku zanalyzovat Váš způsob rozúčtování, abyste mohli provést potřebné změny a zavést nové poměry mezi pevnou a spotřební složkou nákladů.