Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Bílovec uspěl v soutěži Komunální politik roku

Letos se poprvé udílela cena Komunální politik roku. Vydavatelství Profipress s. r. o., které bylo pořadatelem soutěže, ocenilo celkem osm projektů. V kategorii Odpadové hospodářství zvítězil náš zákazník, město Bílovec. Starosta Mgr. Pavel Mrva si převzal cenu za vytvoření efektivního systému třídění odpadů, přičemž město využívá IS VERA Radnice, mj. agendy Komunální odpad a Slevy za tříděný odpad.

Díky intenzivní osvětě a aktivnímu přístupu k řešení jednotlivých složek komunálních odpadů se podařilo radnici vytvořit efektivní systém třídění odpadů od občanů tak, aby byl ekonomicky únosný, nezatěžoval nadbytečně občana, dlouhodobě udržitelný a materiálově velmi dobře a vysoko stabilizovaný co do kvantity i kvality vytříděných odpadů. Do třídění má v tomto městě možnost zapojit se každý – děti, mládež, dospělí, a to různou formou.  Díky projektu  náklady na obstarávání odpadového hospodářství poklesly  zhruba o 25 % mezi roky 2010 až 2014. Výsledek dokládá, že třídit má opravdu smysl. (zdroj: Moderní obec)

Nad celou soutěží převzala záštitu ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, která vyhlásila hlavní cenu a s ní související titul Komunální politik roku. Získal jej Petr Halada, starosta Kamýku nad Vltavou, za projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti.

Celou zprávu o soutěži naleznete na stránkách Moderní obce. Videa představující jednotlivé projekty jsou k dispozici na stránkách soutěže komunalnipolitikroku.cz.