Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Bezpečnost města nejsou jen kvalifikovaní strážníci a kamerové systémy - 1. část

První část: V terénu

Na zastupitelstvech se často diskutuje o bezpečnosti, situační prevenci kriminality, sociálně patologických jevech nebo predikci přestupkového jednání a trestných činů. Zajištění bezpečnosti města nezahrnuje jen činnost obou policií (jak městské, tak i Policie ČR), ale i městské kamerové dohlížecí systémy, pulty centralizované ochrany a další prostředky. Často opomíjenou součástí výše uvedených nástrojů je kvalitní, přehledný a sofistikovaný software, který přímým i nepřímým způsobem napomáhá při administraci úkonů strážníků na služebně i v terénu. Mobilní aplikace umožňují nejenom na místě řešit přestupky a zadávat pokuty, ale v souvislosti s tím také získávat přesné informace z jednotlivých státních registrů, do kterých mají strážníci ze zákona přístup.

Informace, informace, informace

Pro správné plnění svého poslání potřebuje moderní městská policie přímo v terénu zjišťovat informace o osobách, vůči kterým provádí služební úkony. V registru osob může ověřit např. údaje o svéprávnosti či zjistit, zda osoba není pohřešovaná nebo v pátrání Policie ČR. Další služby základních registrů dokáží strážníkovi dohledat např. rodiče dítěte. Z registru přestupků lze zobrazit všechny přestupky obviněného a kvalifikovaně tak vyhodnotit recidivu. Nově je možné získat i náhled fotografie ověřované osoby či zobrazit výpis z rejstříku trestů. Z registru vozidel lze „vytáhnout" údaje o provozovateli vozidla, potažmo i o vozidle.

Zmiňované údaje se nacházejí v centrálních informačních systémech státu. Aby k nim mohl strážník přistupovat, musí mít k dispozici software, který umožní propojení s registry a zobrazování požadovaných dat. Ideálně co nejrychleji a nejsnadněji. Vhodný systém tyto úkony významně zrychlí a umožní např. ověření osob prostým načtením QR kódu z občanského průkazu. Další potřebné informace získá z vlastního informačního systému městské policie. Tak může okamžitě zobrazit přehled o všech přestupcích, kterých se osoba dopustila nebo i údaje o všech událostech, ve kterých figurovala, včetně poznámek vedených v ISMP, např. o agresivitě osoby.

Není to zdaleka jen o pokutách

Vhodný informační systém nezajišťuje pouze ověřování údajů a řešení přestupků či pokut. Měl by plně podporovat i všechnu provozní činnost – zápis běžných úkonů strážníků v terénu (kontroly, dohledy, pochůzky atd.), možnost fotografovat a pořizovat videonahrávky nebo zvukové záznamy. Práci urychlí záznam přesné polohy jedním tlačítkem (např. GPS souřadnice černé skládky nebo konkrétní adresní místo včetně čísla popisného jednotlivých událostí). Moderní mobilní aplikace obsahují i automatizovaný obousměrný notifikační systém přidělených úkolů, případů a událostí. Chybět by nemělo ani trasování činnosti hlídek či možnost přímo diktovat popis událostí, který se automaticky převede do psaného textu.

Přestupky a pokuty

Při řešení přestupků v terénu potřebuje strážník mít k dispozici kromě uvedených funkcí i číselník právních kvalifikací, který může obsahovat několik tisíc položek. Aby je nemusel zdlouhavě procházet, je výhodou, když jeho informační systém umožňuje intuitivní vyhledávání. Dalším usnadněním, které nabízí některé systémy, je např. automatické založení přestupku načtením RZ z fotografie, nebo připojení mobilní tiskárny k aplikaci. Díky tomu může strážník vytisknout takzvanou předvolánku a po uložení pokuty v terénu nemusí ručně vypisovat složenku.  Platební údaje pro úhradu pokuty na místě nezaplacené včetně QR kódu pro platbu mobilním bankovnictvím vytiskne nebo zobrazí na displeji telefonu.

A co s tím?

Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. Tady vedou všechny cesty na server, kam se záznamy ukládají online. Základním standardem je dodržování a podpora GDPR, zákonů a směrnic týkajících se ochrany osobních údajů a kyberbezpečnosti. Informační systém podporuje nejenom práci strážníků v terénu, ale také interní procesy městské policie a manažerské výstupy pro vedení a občany (tabulky, grafy, mapy, statistiky).

Aby informační systém skutečně pomáhal

Na trhu s informačními systémy pro městské policie figuruje několik firem. Zrychlení a usnadnění zmiňované v článku se týkají mobilní aplikace společnosti VERA využívané na desítkách městských policií v ČR.

Chcete vědět, jak by měl vypadat moderní informační systém městské policie na služebně? Čtěte příště.