Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Agenda Sklady je již v provozu

Agenda je určena pro evidenci Vašich skladových zásob materiálu a zboží. Snadným způsobem obdržíte kompletní informace o druhu zásob, jejich skladové výši a cenách. Nedílnou součástí jsou přehledné reporty o objemu přijatých i vyskladněných zásob, členěných dle Vašich požadavků.

 

Agenda umožňuje vystavovat příjemky, výdejky a díky provázanosti s modulem Pokladna rovněž i příjmové pokladní doklady na prodané zboží.

Využijte předností agendy Sklady:

  • přehlednost, komplexnost, snadná obsluha
  • detailní evidence pohybů materiálu a zboží
  • informace o aktuálním množství, ceně a umístění
  • ocenění průměrnými cenami
  • účtování o pohybech zásob
  • využití čárových kódů
  • propojení s dalšími agendami IS Radnice VERA