Komplexní software pro veřejnou správu

Ušetřete za zasílání poštovních zásilek

Nově lze z agend IS VERA Radnice a spisové služby VERA využívat služby Hybridní pošta poskytované střediskem Postservis , které je součástí České pošty, s.p. Služba Hybridní pošta...

VERA na setkání tajemníků

Ve Valči u Hrotovic proběhne ve dnech 21. - 23. května XXXIII. členská schůze a jarní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR. Společnost VERA se již tradičně stala Odborným partnerem akce. V...

Minimalizujeme administrativu

VERA se stala hlavním partnerem Celostátního setkání městské a obecní policie, které probíhá 25. dubna 2017 v Brně. VERA Radnice dnes nabízí v rámci svého komplexního systému kromě...

Ekonomické odborné dny VERA

1.6.2017 - 2.6.2017 Ledeč nad Sázavou

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

  Vážení přátelé, zveme Vás na jarní setkání ekonomů obcí a příspěvkových organizací  Ekonomické odborné dny VERA. Ústředním tématem našeho setkání bude seznámení s připravovaným novým sestavením informačního systému VERA Radnice nesoucím číselné označení 17.  Hlavní náplní sestavení jsou vedle t...

Zobrazit »

Odborné dny Městská policie

8.6.2017 - 9.6.2017 Seč

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé, zveme Vás na dvoudenní pracovní setkání uživatelů modulu Městská policie IS VERA v krásném přírodním prostředí u sečské nádrže. Ústředním tématem odborných dní bude seznámení se s novou přestupkovou legislativou a ukázka novinek v Městské policii, včetně vazeb na centrální systémy...

Zobrazit »

Technologická konference

15.6.2017 - 16.6.2017 Olomouc

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na celorepublikové setkání informatiků, vedoucích IT a správců IS VERA Radnice. Hlavním cílem Technologické konference je představení novinek, které budou zapracovány do sestavení 17. Zároveň s Vámi prodiskutujeme aktuální témata (GDPR, eIDAS...) a zkušeno...

Zobrazit »