Doporučení našich klientů je pro nás největší odměnou i závazkem, že nesmíme polevit v našem úsilí.

Zpět

Vimperk, městská policie

Milan Kobera
vrchní strážník Městské policie Vimperk

„Vždy jsem chtěl, abychom šli s dobou. Líbí se mi, že mobilní aplikace umožňuje vyřídit všechno přímo v terénu."


Městskou policii ve Vimperku vede pan Milan Kobera. Jeho zástupkyní je Jiřina Vrtilková, hlídkovou službu zajišťuje 10 strážníků. Jak se změnila jejich práce za posledních 25 let? A jdou i strážníci s dobou?

Pane Kobero, jak u Vás probíhala práce dříve?

Úplně v prvopočátcích jsme měli linkovaný sešit A4, do kterého jsem před pětadvaceti lety zapisoval, co se událo – přestupce, kdy, kde, jak, co a proč. Později jsme přidali nějakou statistiku – udělal jsem tabulku, aby byl nějaký přehled. Po čase jsme pořídili jednoduchý program, který jsme používali několik let.

Od kdy používáte systém VERA?

Vimperk používá VERU pro celý úřad již řadu let – vede v něm spisovou službu, ekonomiku atd. Od začátku roku 2023 jsme začali používat VERU i pro městskou policii. Díky vazbám máme jednodušší práci například při předávání spisů či v souvislosti s pokutovými bloky.

Co oslovilo na IS VERA nejvíc Vás?

Vždy jsem chtěl, abychom šli s dobou, abychom nezůstali u té A4. Hlavním důvodem, proč oslovila VERA mne, byla mobilní aplikace. Líbilo se mi, že umožňuje vyřídit všechnu administrativu přímo v terénu. Nárůst administrativy je totiž v posledních letech obrovský ve všech směrech.

Jak jste zpracovávali například parkovací přestupky před VEROU?

Předtím při kontrole strážník rukou vypsal parkovačku a dal ji za stěrač. Zároveň měl s sebou blok a tam si zapsal základní údaje – SPZ, čas, ulici, kde se to stalo, a paragraf.

Až skončil pochůzku, v kanceláři pak strávil hodně času nad tím, že zapisoval do systému 2-3 přestupky (podle toho, jak byl kdo rychlý). Dělal tak jednu práci dvakrát – zapisování na papír a přepisování do počítače.

A jak je to ve VEŘE?

V mobilní aplikaci má strážník přímo v terénu k dispozici všechny registry. Při zjištění přestupku může hned vyhledávat a ztotožňovat. Ověří, co je třeba, založí přestupek a odešle informaci na služebnu.

Ulehčilo to práci strašně moc. Máme i mobilní tiskárnu. Strážníci si libují, že s ní to jede… Naťukají, vytisknou výzvu, zasunou za stěrač. Vyřídí všechno přímo na místě, a to je velké plus.

Mobilní aplikaci využívají všichni. Když mají nějaké dotazy nebo technické problémy, obracejí se na paní Vrtilkovou, která jim poradí a v případě potřeby komunikuje s VEROU. Jsem rád, že se na ni můžeme spolehnout a určitě doporučuji, aby i ostatní městské policie měly někoho takového v týmu.

Paní Vrtilková, můžete nám to přiblížit, jak Vám pomohla VERA s předáváním přestupků? Jak jste to dělali předtím?

Dříve jsme museli přestupek zpracovávat papírově. Takže jsme vytiskli úřední záznam, oznámení o přestupku, přidali fotky a všechny informace, co jsme o tom vedli. Odnesli jsme to na podatelnu úřadu, kde to přijali, orazítkovali a následně postoupili na příslušný odbor.

Někdy se stalo, že jak ležely materiály k předání v přihrádce sepnuté sponkou, tak se nějaký papír odepnul, nebo se k přestupku naopak přidal papír, který měl jít úplně jinam. Pak se to muselo různě dohledávat a kontrolovat, zda je to kompletní.

A předávání nyní?

Z mého pohledu musím říct, že je fakt výhoda, že existuje informační systém VERA pro městskou policii i VERA spisová služba. To, co je již zpracované, jen odešleme. Program se zeptá „Chcete přestupek uzavřít a odeslat?" Když odkliknu „Ano", tak to odejde a my se už o to nemusíme starat. Žádné papírování, nic se nemusí tisknout a úřad dostane všechno, jak má.

Je pro mne přínosem, že když to odešlu na Odbor vnitřních věcí, dopravy atp., nemusí se s tím nikam fyzicky chodit, nikde neleží papíry, nikdo nemůže říct, že mu u toho něco chybí. Co kolegové připojí k přestupku a odešlou, to tam dojde. Nemusíme číslovat listy a kontrolovat, jestli je tam všechno, co tam má být. Prostě na první pohled vidím: je tam oznámení, jsou tam fotky, je tam mapa…

Jak je to, pane Kobero, s přestupky, které u Vás spáchají obyvatelé jiných měst?

Jak se dělá vše elektronicky, tak je to provázané. My máme například povinnost oznámit přestupce, který překročil u nás rychlost, na úřadě jeho trvalého bydliště, kde jsou evidovány jeho body.

Při ověřování přestupce VERA automaticky zjistí i jeho trvalé bydliště a dohledá příslušný správní orgán. Odesílá se to opět elektronicky, takže to je opět výhoda.

Připojíte, paní Vrtilková, ještě nějakou praktickou zkušenost pro městské policie obdobné velikosti?

Ráda bych zmínila usnadnění provozu na služebně. Máme dva strážníky na denní a dva na noční službu, nemáme samostatný dispečink jako velká města. Předtím se nám stávalo, že se hlídka vydala na pochůzku např. po trase náměstí – zámek – sídliště. Na náměstí nechala na nějakém autě parkovačku. Zatímco pokračovala v kontrole na sídlišti, pán z náměstí již zvonil na služebně, kde zatím nebyly žádné informace ani doklady o jeho přestupku.

Protože nemáme přímo přestupkáře, musel operátor přivolat hlídku zpátky, aby to přišli s pánem vyřešit. Samozřejmě trvalo nějakou dobu, než se hlídka vrátila, pak musela přestupek zpracovat, naťukat do počítače, aby jej mohla následně vyřídit.

Jak řešíte tyto situace teď?

V momentě, kdy občan dostane výzvu za stěrač, je již přestupek zpracován v aplikaci a přenesen na služebnu včetně fotek a mapy. Je tedy připraven k vyřizování hned.

Navíc na výzvy automaticky uvádíme mobilní kontakt na hlídku, která má s sebou mobilní tiskárnu. Přestupce se tedy může např. domluvit, že přijede na místo, kde hlídka provádí činnost a vyřeší situaci tam. A když se brání, že na chodníku nestál, můžeme mu jak v mobilní aplikaci, tak na počítači na služebně ukázat fotku, kde je přestupek zdokumentován.

Můžete nějak shrnout přínosy z pozice vedoucího strážníka, pane Kobero?

Obecně je hodně předpisů a požadavků a administrativa je složitější než před lety. Zpracování přestupků s VEROU je jednodušší v tom, že jsou vytvořeny různé šablony na všechno. Stačí jenom zadat údaje do těch kolonek a nemusíme nic vymýšlet. V přílohách se přiřadí perfektní mapy, fotky atd.

O výhodách mobilní aplikace a propojení jak v rámci systému, tak s úřadem jsem již mluvil.  

Rád bych zmínil ještě příkazové bloky. Původně jsme měli sešit, kam se zapisovalo vydání bloků, odevzdání peněz a podobně. Nyní se v systému objevuje i s variabilními symboly každý pokutový blok, který je vydán za přestupek. Finanční odbor například hned vidí i platbu kartou na terminálu u nás.

Městská policie musí také zasílat různé statistiky na ministerstvo a jiné úřady. Je výhoda, že máme VERU a když některý z úřadů vyžaduje nějakou prověrku, naťukám do systému jméno a vyjede mi vše, co mám evidované. Nemusím to hledat v papírech, šanonech a krabicích. Šetří mi to práci.

Jsem rád, že jsme do té změny šli. Určitě bych uvítal, kdyby se zjednodušila legislativa a my nemuseli zapisovat do systému tolik různých věcí, ale dodržujeme platné zákony a využíváme k tomu nejlepší nástroje, jaké máme k dispozici.

 

Videoreference
Zkušenosti z Luhačovic se změnou informačního systému Co je důležité před změnou systému čtěte zde.
Žatec: Jak se stát moderním strážníkem za 7 dní V čem pomohla nová aplikace čtěte zde.
Aš: Jaké to je, když VERU používáme už 5 let Co přinesla implementace naleznete zde.