Doporučení našich klientů je pro nás největší odměnou i závazkem, že nesmíme polevit v našem úsilí.

Zpět

Velké Meziříčí

Ing. Bc. Josef Švec
vedoucí správního odboru města Velké Meziříčí

„Hlavními výhodami systému jsou komplexnost a provázanost. Někdo se obává závislosti na jednom dodavateli. My se s VEROU vždy domluvili."


Velké Meziříčí patřilo mezi první čtyři úřady, které začaly používat informační systém VERA Radnice (resp. ještě starý ORTEX s.r.o.) při jeho vzniku, tedy před více než 20 lety. Kromě tří agend, které na úřadě nepotřebují, využívají celý systém – ekonomiku a majetek, spisovou službu, správní a organizační agendy. Aktivně přistoupili také k tvorbě infrastruktury – na metropolitní optickou síť napojili všechny tamní organizace, tedy organizace města, kraje a dokonce i státu (od škol, přes HZS-hasiče, úřad práce, OO PČR, až po zimní stadion). Poskytují jim služby, např. konektivitu k internetu, IP telefonii, cloudové a další. Hostují přes 70 elektronických spisových služeb obcí v území ORP a jejich organizací.

Jak hodnotíte plnění potřeb úřadu prostřednictvím IS VERA Radnice?

 

Informační systém naplňuje naše potřeby, protože pokrývá celou agendu úřadu. Jeho jednoznačnou výhodou je komplexnost. Vše je se vším provázané, což velmi usnadňuje práci. To je hlavní důvod, proč jej máme.

Někdo se obává, že komplexní systém znamená závislost na jednom dodavateli. Nám se s VEROU nikdy nestalo, že bychom se nedomluvili. Pravda, některá jednání byla složitější, ale vždy jsme našli řešení.

Jak vnímají práci s IS zaměstnanci úřadu?

Naši pracovníci jsou na něj zvyklí. Mladí kolegové jsou občas překvapeni, protože způsob práce v takovémto systému je pro ně přeci jen jiný. Když to ale porovnám s dobou před 10 lety, tak posun je obrovský. Tenkrát byla VERA ještě terminálová a takové systémy můžeme třeba na ministerstvech najít ještě dnes (EO, OP, CD).

Jaké formy školení využíváte?

Využíváme všechny dostupné formy – vzdálené (Skype), osobní konzultace i hromadné školení. Záleží, o co se jedná. Volíme vždy optimální variantu jak z ekonomického, tak obsahového pohledu. Někdy je lepší vyměnit si zkušenosti i s jinými úřady, a to osobně, někdy stačí webinář.

Jak hodnotíte HelpDesk?

Dřívější telefonování nahradilo zadávání hlášení na HelpDesk. Důvody jsou pochopitelné a musím říct, že to funguje. Vysvětlení od konzultantů nebo metodiků jsou srozumitelná, pomáhají nám a rychlost reakce považuji za odpovídající.

Jak jste spokojen s úrovní běžné, provozní komunikace mezi Vámi a firmou VERA?

 

Jsem rád, že máme jednoho styčného důstojníka, který nás pravidelně navštěvuje. Pokud řešíme něco zakázkového, probereme to s ním a on to ve VEŘE vyřídí.

Nemusíme se tedy obracet na několik osob a zprostředkovávat, kdo co řekl a jak to vymyslel. Dělá zápisy a úkoly ze schůzek, které jsou buď osobní nebo po Skypu. Říká nám také o novinkách a my máme v klidu čas si jejich využití promyslet.

Mohl byste uvést nějaké příklady využití SW ku prospěchu občanů?

V roce 2016 jsme zakoupili venkovní kiosek s multimediálním displejem, který slouží jako úřední deska. Od VERY jsme pořídili agendu Elektronická úřední deska a všichni si řešení pochvalují. Pro občany je deska absolutně intuitivní, nesetkali jsme se s žádnými problémy nebo dotazy na ovládání. Pro referenty je to také výhodné, protože nemusí sledovat termíny a v dešti chodit vyvěšovat dokumenty v listinné podobě.

Město hlídá také 25 otočných doom kamer, které využívá jak policie ČR, tak městská policie. K tomu máme na jednom místě města instalováno dynamické vážení nákladních vozidel, které je napojeno na IS VERA Radnice. Až bude probíhat úsekové měření rychlosti na D1, přestupky budeme také zpracovávat v tomto systému. Věříme, že všechny tyto činnosti přispívají jak k vyšší bezpečnosti chodců, tak motoristů.

Co byste doporučil úřadům, které uvažují o změně IS a přemýšlí, jestli si vybrat jeden komplexní systém nebo mít více specializovaných SW?

Ať se k nám přijdou podívat. Provázanost a komplexnost jsou opravdu důležité vlastnosti. Propojovat několik autonomních systémů podle mého názoru opravdu nemá význam.

Dále by si určitě měli provést průzkum trhu, definovat své startovací podmínky a cílový stav, zjistit si reference a podmínky přechodu (migrace dat). Pozor si musí dát také na dodavatele, aby měli jistotu, že se systém bude i nadále rozvíjet a firma s nimi bude operativně komunikovat.

Co plánujete, na co se chcete zaměřit?

Máme před sebou několik oblastí, kterým se musíme věnovat souběžně. Jedná se o bezpečnost (GDPR, NIS), dotažení eIDASu či Kompozitních služeb. Na těch však musí zapracovat ještě stát.  Věnovat se budeme také RFID kódům a inventarizaci outdoorového majetku. Většího pokroku chceme také dosáhnout v GISu města.


Videoreference
Zkušenosti z Luhačovic se změnou informačního systému Co je důležité před změnou systému čtěte zde.
Žatec: Jak se stát moderním strážníkem za 7 dní V čem pomohla nová aplikace čtěte zde.
Aš: Jaké to je, když VERU používáme už 5 let Co přinesla implementace naleznete zde.
Naši zákazníci