Doporučení našich klientů je pro nás největší odměnou i závazkem, že nesmíme polevit v našem úsilí.

Zpět

Ostrava

Ing. Mgr. Pavlína Durasová 
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu města Ostrava

„Integrace informačního systému od společnosti VERA se systémem monitorujícím jízdu na červenou a překročení rychlosti nám pomáhá zajistit větší bezpečnost v dopravě. Propojení celého procesu - od založení přestupku ze systému monitorujícího jízdu na červenou, po správní řízení a vedení celého řízení včetně plateb v jednom systému - usnadňuje práci úředníkům."


V rámci konsolidace a rozvoje IS MMO/SMO byl implementován AIS VERA Radnice (dříve R@dnice VERA). Jeden z dodávaných modulů, Přestupkové řízení, byl rozšířen o rozhraní na IS Městské policie Ostrava.

Využívaná aplikace posílá data do IS Městské policie Ostrava, která je po vyhodnocení pomocí datové zprávy předává odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Agenda při načtení dokumentu ze spisové služby automaticky zpracuje připojený xml soubor a datovými hodnotami naplní evidenci přestupků. Pracovníci úřadu tak zjistí majitele vozidla a zašlou mu výzvu k zaplacení určené částky ve správním řízení. To vše je řešeno v modulu Přestupkové řízení IS VERA Radnice.

Co vedlo MMO k rozhodnutí propojit přestupkové agendy se systémem monitorujícím jízdu na červenou?

Systém monitorující jízdu na červenou byl implementován z důvodu nutnosti reagovat na dopravní nehodovost a regulovat chování řidičů. V důsledku těchto opatření jsme zaznamenali zvýšený nárůst agendy na straně úředníků. Propojením na agendu dopravních přestupků jsme řešili usnadnění celého procesu řízení přestupků.

Kterých oddělení se realizace dotkla a jak vlastně ve skutečnosti funguje zajištění bezpečnosti dat, identifikace, archivace?

Proces je nastaven tak, aby se data nedala zneužít.  IS detekované přestupky automatizovaně zpracovává a protokoluje. Každý přestupkový dokument má identifikační a časové údaje a je archivován pro další zpracování. Přestupkové dokumenty jsou elektronicky podepsány a jejich přenos je šifrován, nelze je tedy modifikovat či zneužít.

Co Vám to přineslo? Jaké jsou zkušenosti z provozu?

Křižovatka Českobratrské ulice a Sokolské třídy je zatím jedinou v Ostravě, kde je zařízení instalováno. Jde o rizikové místo s vysokým počtem přestupků. Měřením rychlosti a jízdy na červenou je regulováno chování řidičů.

Co byste doporučila městům, která uvažují o zavedení podobného systému?

Město, které uvažuje o stejné aktivitě, by mělo zohlednit nárůst práce úředníků a implementovat patřičná opatření, např. personální posílení, vybavení IS systémem apod.

Plánujete další úpravy, rozšíření na další místa?

Ano, do budoucna  se zvažuje rozšíření na další křižovatky ve  vytipovaných lokalitách.


Videoreference
Zkušenosti z Luhačovic se změnou informačního systému
Žatec: Jak se stát moderním strážníkem za 7 dní
Aš: Jaké to je, když VERU používáme už 5 let
Naši zákazníci