Komplexní software pro veřejnou správu

Jihlava: Komplexní systém je víc než souhrn agend

Magistrát města Jihlavy v roce 2015 podnikl zásadní změnu v oblasti informačních technologií . Několik dílčích informačních systémů, které pracovníci úřadu využívali, se rozhodl...

Novelizace přestupkové legislativy

Není to tak dávno, co začala platit nová právní úprava v oblasti přestupků – zákony č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých...

Na prázdninovou změnu ISDS je IS VERA připraven

Aktualizace 21. 7. 2017 : Ministerstvo vnitra ČR se rozhodlo posunout termín nasazení úprav do produkčního prostředí na 9. - 10. září 2017. Na začátku července měla být do ostrého provozu ...

Konzultační den Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017

5.9.2017 Brno

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé, v návaznosti na vyhlášené termíny voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. 10. 2017 přijměte naše srdečné pozvání na školení k Volební agendě a Organizaci voleb. V první části projdeme správné nastavení Volební agendy a zopakujeme si stručně jednotlivé kroky p...

Zobrazit »

Konzultační den Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017

7.9.2017 Olomouc

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé, v návaznosti na vyhlášené termíny voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. 10. 2017 přijměte naše srdečné pozvání na školení k Volební agendě a Organizaci voleb. V první části projdeme správné nastavení Volební agendy a zopakujeme si stručně jednotlivé kroky p...

Zobrazit »

Konzultační den Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017

12.9.2017 Praha 4

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé, v návaznosti na vyhlášené termíny voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. 10. 2017 přijměte naše srdečné pozvání na školení k Volební agendě a Organizaci voleb. V první části projdeme správné nastavení Volební agendy a zopakujeme si stručně jednotlivé kroky p...

Zobrazit »