Komplexní software pro veřejnou správu

Karviná: Kdykoliv zkontrolujeme hospodaření námi zřízených organizací

Vedení města Karviné rozhodlo, že potřebuje mít aktuální a rychle dostupný přehled o hospodaření svých organizací . Nechtěli se ale spoléhat jen na čtvrtletně předávané výkazy. Od června 2018...

VERA partnerem Setkání tajemníků a Roku informatiky

Na začátku června proběhnou dvě konference, jejichž partnerem je společnost VERA. Rádi se s Vámi na obou akcích setkáme, ať už během prezentací, nebo na stánku. Setkání tajemníků Ve dnech...

Z praxe: Moderní aplikace a software pro městskou policii

V roce 2018 město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav investovalo do rozšíření stávajícího informačního systému VERA Radnice, ve kterém úřad vede ekonomiku a zpracovává veškerou spisovou...

Odborné ekonomické dny 2019

30.5.2019 - 31.5.2019 Vílanec

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé, zveme Vás na jarní setkání ekonomů obcí a příspěvkových organizací "Odborné ekonomické dny 2019". Hlavní náplní Odborných dnů bude komplexní náhled na řešení ekonomických procesů z oblasti pohledávek, závazků, účetnictví a rozpočtu v informačním systému VERA Radnice. Zaměříme se n...

Zobrazit »

Konference Městské policie 2019

6.6.2019 - 7.6.2019 Vílanec

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé,   dovolujeme si Vás pozvat na Konferenci Městská policie 2019 - celorepublikové setkání uživatelů Městské policie VERA Radnice. V rámci této dvoudenní akce shrneme výsledky loňského workshopu a ukážeme Vám, jak jsme je přenesli do naší aplikace. Představíme Vám plánované změny pro...

Zobrazit »