Komplexní software pro veřejnou správu

Propojení Městské policie s Centrálním registrem vozidel

Modul Městská policie IS VERA, včetně mobilní aplikace, prodělal za posledních 12 měsíců nebývalý rozvoj. Jedním ze zásadních vývojových úkolů, před kterým jsme stáli, bylo propojení modulů...

Jihlava: Komplexní systém je víc než souhrn agend

Magistrát města Jihlavy v roce 2015 podnikl zásadní změnu v oblasti informačních technologií . Několik dílčích informačních systémů, které pracovníci úřadu využívali, se rozhodl...

Novelizace přestupkové legislativy

Není to tak dávno, co začala platit nová právní úprava v oblasti přestupků – zákony č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých...

Konzultační den Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017

5.9.2017 Brno

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé, v návaznosti na vyhlášené termíny voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. 10. 2017 přijměte naše srdečné pozvání na školení k Volební agendě a Organizaci voleb. V první části projdeme správné nastavení Volební agendy a zopakujeme si stručně jednotlivé kroky p...

Zobrazit »

Konzultační den Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017

7.9.2017 Olomouc

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé, v návaznosti na vyhlášené termíny voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. 10. 2017 přijměte naše srdečné pozvání na školení k Volební agendě a Organizaci voleb. V první části projdeme správné nastavení Volební agendy a zopakujeme si stručně jednotlivé kroky p...

Zobrazit »

Konzultační den Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017

12.9.2017 Praha 4

Určeno pro všechny uživatele VERA Radnice.

Vážení přátelé, v návaznosti na vyhlášené termíny voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. 10. 2017 přijměte naše srdečné pozvání na školení k Volební agendě a Organizaci voleb. V první části projdeme správné nastavení Volební agendy a zopakujeme si stručně jednotlivé kroky p...

Zobrazit »