Od:                                                           VERA, spol. s r.o. <info@vera.cz>

Odesláno:                                               úterý 12. ledna 2021 9:08

Komu:                                                      Macků Iva, Ing.

Předmět:                                                 Co potřebuje městská policie, Statistiky pro plánování, eJednání, Vzdělávání online| eZpravodaj VERA 1/2021

 

VERA eZpravodaj | Nezobrazuje se vám e-mail správně? Klikněte ZDE.

 

 

 

eZpravodaj
1/2021

Osvobozuji se od toho,

co mi už nepomáhá, abych vytvořil prostor pro to,

co mě inspiruje.

 

Ralph Smart

 

 

 

Vážená paní,

 

 

 

možná i Vaše město či obec řeší problematiku bezpečnosti

a nedostatek zaměstnanců městské policie. Nové strážníky sehnat neumíme, ale můžeme těm stávajícím nabídnout silný nástroj, který jim ušetří čas a zvýší produktivitu. Potřebujete

s příchodem nového roku zveřejnit občanům demografický přehled obyvatel? Představíme Vám naše inovované statistiky, které můžete využít pro přehledy, plánování i pro podporu argumentů.

 

Nechte se inspirovat vybranými městy, jak lze snadno připravit

i zveřejnit podklady (s anonymizovanými údaji) pro jednání rady nebo zastupitelstva, vč. přijatých usnesení. Vzdělávání je potřeba v každé době a protože jsme se v minulém roce nemohli příliš setkávat osobně, využívali jsme ve větší míře nástroje pro vzdálenou komunikaci. Podrobnější resumé z této oblasti najdete v posledním příspěvku.

 

 

 

Přeji Vám příjemné čtení

 

Miroslava Vošoustová


VERA, spol. s r.o.
V Praze dne 12. ledna 2021

V tomto eZpravodaji si přečtete:

·

Co potřebuje městská policie?

·

Statistiky pro plánování i jako podpora argumentů

·

Inspirujte se a využijte transparentnosti eJednání

 ·

Vzděláváme, i když se nemůžeme potkávat osobně

.

.

Školení

Buďte IT

·

Pracovní postupy

 

 

 

Novinky

 

 

 

 

 

Co potřebuje městská policie?

Jedním z důležitých aspektů, kterými se hodnotí kvalita života, je

i bezpečnost. Na základní úrovni nejblíže k občanovi představuje garanta bezpečnosti městská policie. Rozsah úkolů a legislativních nároků je velký a velitelé (ředitelé) musí často řešit rozpor mezi množstvím povinností a nedostatkem strážníků, zvláště v současné době.

 

Situaci může zmírnit zvýšení efektivnosti, tj. využití nástroje, který umožní stávajícímu počtu zaměstnanců vykonat více práce tím, že podpoří jejich činnost, urychlí administrativní úkony, automatizuje procesy

a sjednocuje maximum funkcí a podkladů na jednom místě.


Takovým nástrojem je Informační systém pro městskou policii VERA Radnice. Pomáhá na všech úrovních

v souladu s nastavenými oprávněními.


Jak pomůže VERA Radnice řediteli (veliteli) městské policie?
Vedení městské policie získá k dispozici přehledné výstupy o činnosti strážníků, denní hlášení, svodky, systémové a uživatelské sestavy. V podrobných mapách lehce zkontroluje jejich hlídkovou či pochůzkovou činnost včetně náhledů zaznamenaných událostí a přestupků na trase. V systému může evidovat úkoly

a plánovat směny.


V personalistice nalezne informace o zaměstnancích, o absolvovaných prohlídkách a školeních, o jejich kariéře, platových pohybech a může sledovat lhůty platnosti certifikátů a dokladů. Nechybí ani výstrojní sklad, kniha jízd, sledování ekonomiky autoprovozu, evidence vydaných bloků, či vybraných a odevzdaných pokut. Všechny potřebné informace pro řízení městské policie na jednom místě bez přepínání do jiných systémů či tabulek

v Excelu.

 

Pokračování článku najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

Statistiky pro plánování i jako podpora argumentů

 

Statistiky o počtu a struktuře obyvatel jsou někdy opomíjenou součástí VERA Radnice. Přitom například zobrazení věkového složení obyvatel obce může pomoci k rozhodnutí v plánování investičních akcí a určení jejich kapacit.

 

 

 

Na jedné straně je problémem kapacita škol a školek, na druhé straně v dnešní době zvyšujícího se průměrného věku populace je potřeba plánovat i sociální služby – byty pro seniory, domy s pečovatelskou službou

a podobně. Samotná statistika či graf pak může být podpůrným prostředkem při prezentaci investic, který občanům prokáže, že se město chová racionálně a transparentně. Může pomoci i při žádosti o dotace, jako důkaz trendu o růstu počtu seniorů ve městě.

Další skupinu informací tvoří agregované statistické přehledy s grafickými výstupy o narozených dětech, školácích, jubilantech a zemřelých. Výběrová kritéria jsou volitelná. Oprávnění uživatelé mohou generovat

i jmenné seznamy např. pro účely vítání občánků nebo ocenění jubilantů.

K získaní těchto údajů ve VERA Radnici bylo doteď možné využít WebServis Statistik - Obyvatelé. V rámci inovace našich agend jsme změnili technologii a nové funkce najdete v modulu Registry - Statistika obyvatel.

Nové statistiky jsou v distribuci ve verzi VERA Radnice 19.08. Ti, kdo využívali původní verzi, je získají jako náhradu. Příkladem funkcí agendy může být statistika zemřelých, která je volně použitelná (bez licence) pro všechny uživatele. Vyzkoušet ji můžete ve Správních agendách, a to buď v Ohlašovně nebo v Registru obyvatel (Nabídka-Statistiky-Zemřelí). V případě zájmu o plnou verzi kontaktujte obchodního zástupce VERA, představí Vám možnosti a zajistí licenci.

Dne
28. ledna a 4. února 2021 se uskuteční webináře na téma statistik, abyste dokázali plně využívat data, které máte k dispozici. Tyto dvě prezentace jsou bez poplatku.

 

 

 

 

 

 

Inspirujte se a využijte transparentnosti eJednání

 

Pro moderní občany je samozřejmé, že mají zájem o rozvoj svého města nebo obce a vítají možnosti sledování rady nebo zastupitelstva

i jako důkaz transparentnosti vedení města.

 

Agenda eJednání VERA Radnice nabízí softwarovou podporu pro tato jednání. Jsme rádi, že mezi našimi uživateli roste počet měst, která naplno využívají její schopností a umožňují např. zobrazit občanům podklady, které se budou projednávat, a to program, včetně anonymizovaných košilek s přílohami a návrhy usnesení.

Skutečným průkopníkem tohoto způsobu práce se stalo
Statutární město Opava následované radnicemi

v Krnově a Humpolci. Posuďte sami, jak se jim to daří. Díky zveřejnění programu s podklady má občan možnost kompletně se seznámit s body, které budou jím volení zástupci projednávat a rozhodovat na svém jednání.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na anonymizaci osobních údajů a vložených příloh, aby eJednání při tvoření balíčku rozeznalo, jestli jde o podklady v plné verzi pro zastupitele nebo upravené pro občany.

 

Pokračování článku naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

Vzděláváme, i když se nemůžeme potkávat osobně

 

Minulý rok výrazně zasáhl do zaběhlých postupů v mnoha oblastech. Najednou jsme stáli před otázkou, jak vzdělávat a školit, když osobní kontakty nejsou vítané.

 

 

Vzdálená školení nebo i webináře jsou součástí naší nabídky již řadu let, ale dříve byla tato možnost využita

v jednotkách případů ročně. Stáli jsme před výzvou přesunout valnou většinu školení a konzultací do distanční formy. Pro tvorbu hromadných školení jsme využili aplikaci Anymeeting. Z pohledu školeného je potřeba pouze prohlížeč, takže odpadly komplikace s instalacemi. Po prvních pokusech jsme již věděli, jak účastníky při přihlašování k aplikaci směrovat a na co je upozornit, a školení probíhala v pohodě. Touto formou jsme v roce 2020 zorganizovali 17 různých webinářů ve 37 termínech, na které jsme dostali 350 registrací.

Samozřejmě, je mnoho oblastí, kde je opravdu vhodnější osobní setkání. Pro menší školení, prezentaci novinek anebo představení dílčích legislativních změn je ale webinář ideální nástroj, efektivní jak z pohledu nákladů, tak

i zajištění pozornosti posluchačů. Proto pořádáme a budeme pořádat webináře kratší, o to však častější.

Nabídku webinářů sledujte tady, v eZpravodaji, nebo na našem webu, kde se můžete i přihlásit.

 

 

 

 

Školení

 

 

Jak na Přestupkové řízení

Obsahem webináře bude proces předání pohledávky z přestupkové agendy do Vymáhání pohledávek, automatizovaná práce s kompozitními službami (automatické doplnění zákonného zástupce, opatrovník), automatický zápis do záložky vyřízení, práce s úvodní obrazovkou a mnoho dalších novinek.

PODROBNOSTI

19.1.2021 9:00 - 11:00

Odeslání e-mailů

z Fakturace

Dovolujeme si Vás pozvat na doškolení využívání funkcionality odesílání faktur vydaných odběratelům pomocí e-mailů. Školení Vás provede změnami

v agendě s důrazem na optimální konfiguraci celého procesu a jeho optimální využití.

PODROBNOSTI

21.1.2021 9:00 – 10:00

 

 

Statistiky obyvatel

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci nového řešení statistik obyvatel v IS VERA Radnice. Seznámíme Vás s přepracovanými statistikami

a s plánem na další rozvoj.

PODROBNOSTI

28.1.2021 9:00 - 10:00

PODROBNOSTI

4.2.2021 9:00 - 10:00

Příjmy - Vratky

a jejich elektronické schvalování

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci nového řešení schvalování vratek s využitím agend Příjmy, Výdaje a eProcesy, které splňuje podmínky Zákona o finanční kontrole (320/2001Sb.).

PODROBNOSTI

18.02.2021 9:00 - 10:30

 

Buďte IT

 

 

> KLÁVESOVÉ ZKRATKY VE VAŠICH SLUŽBÁCH

Když je klávesa užitečnější než myš

Nejrozšířenějším operačním systémem je dnes Windows 10. Na tomto místě Vám budeme připomínat některé jednoduché funkce na ulehčení práce, kterými můžete oslnit své kolegy. Myš je super, ale někdy je klávesa rychlejší...

Jak napsat symboly @ & € # na anglické klávesnici?

 • jednoduše stiskněte klávesu pravý ALT a některý z těchto znaků:
 • písmeno v pro napsání znaku @
 • písmeno c pro napsání znaku &
 • písmeno e pro napsání znaku
 • písmeno x pro napsání znaku #.

 

Pracovní postupy

 

 

> EKONOMIKA

 

Objednávka s přenesenou daňovou povinností a vazba na fakturu

Jak máme správně postupovat, když je vystavena objednávka na práce v režimu přenesené daňové povinnosti

(PDP)?

 

Miroslav Sakař, Consultant

 

Ve vztahu k objednávce a následné faktuře můžeme postupovat dvěma způsoby.

Dále si popíšeme obě varianty v praxi.

 

 

1. Hodnota odváděné DPH je součást hodnoty objednávky

Hodnotu odváděné DPH zahrnete do hodnoty objednávky a v záložce Finanční krytí budete schvalovat celkovou částku vč. DPH.

 1. Agenda Objednávky -> Nový
 2. Standardně vyplňte objednávku, do pole Celkem zadejte částku včetně DPH (hodnota objednávky  v režimu PDP zvýšené o hodnotu DPH odváděné souvisejícími fakturami)
 3. V záložce Finanční krytí se do sloupce v daném řádku doplní hodnota z pole Celkem.

Při vystavení faktury vázané na objednávku připojte objednávku v hodnotě vč. DPH:

 1. Agenda Výdaje -> Faktury -> Nový
 2. Dle uživatelského nastavení připojte objednávku, případně ji připojte až po uložení faktury (pomocí Další funkce -> Připojení objednávek)
 3. V obou případech je nutné k faktuře připojit částku včetně odváděné DPH. Pokud by se nepřipojovala celá hodnota objednávky, lze hodnotu změnit funkcí Oprav částku.
 4. Při více řádcích finančního krytí objednávky je možné připojovanou částku rozepsat na jeden či více řádků finančního krytí.
 5. V záložce Rozpis a DPH rozepište řádky základu daně a DPH pro odvod a nárok DPH. V případě řádku s odvodem DPH zvolte Směr DPH: Odvod (PDP).
 6. Do finančního krytí půjde hodnota faktury včetně odváděné DPH a stejná částka bude i v Seznamu připojených dokladů jako připojená částka. Pokud by tomu tak nebylo, v blokaci smlouvou by zůstala hodnota nepřipojené DPH.

2. Hodnota odváděné DPH není součástí objednávky

Hodnotu odváděné DPH do hodnoty objednávky nezahrnete a v záložce Finanční krytí budete schvalovat částku bez DPH.

 1. Agenda Objednávky -> Nový
 2. Standardně vyplňte objednávku, do pole Celkem zadejte částku bez zvýšení o DPH odváděné souvisejícími fakturami
 3. V záložce Finanční krytí se do sloupce v daném řádku doplní hodnota z pole Celkem.

Při vystavení faktury vázané na objednávku je třeba připojit objednávku v hodnotě bez DPH:

 1. Agenda Výdaje -> Faktury -> Nový
 2. Dle uživatelského nastavení lze již v tomto okamžiku připojit objednávku, případně ji připojit až po uložení faktury (pomocí Další funkce -> Připojení objednávek)
 3. V obou případech je nutné k faktuře připojit částku bez odváděné DPH. Pokud by se nepřipojovala celá hodnota objednávky, lze hodnotu změnit funkcí Oprav částku.
 4. Při více řádcích finančního krytí objednávky je možné připojovanou částku rozepsat na jeden či více řádků finančního krytí.
 5. V záložce Rozpis a DPH rozepište řádky základu daně a DPH pro odvod a nárok DPH. V případě řádku s odvodem DPH zvolte Směr DPH: Odvod (bez FK).
 6. Do finančního krytí půjde hodnota faktury bez odváděné DPH a stejná částka bude i v Seznamu připojených dokladů jako připojená částka.

Oba výše uvedené postupy platí analogicky i pro smlouvy.

 

 

 

 

> SPISOVÁ SLUŽBA A SPRÁVNÍ AGENDY

 

eJednání

Jak přečíslovat pořadové číslo jednání nebo počáteční číslo usnesení?

 

Jiří Kudrna, Methodist

 

Některé úřady číslují v novém roce Usnesení od „1“. Pokud nenastaví správně číslování, pak řetízek pokračuje v dříve nastavené číselné řadě. Jak tedy nastavit novou číselnou řadu?

 

 

Použijte následující postup:

 1. Otevřete číselník Termín jednání.
 2. Kliknutím vyberte termín, který chcete měnit.
 3. Vybraný termín označte jako Začátek číslování -> Uložit.
 4. Klikněte na pořadové číslo jednání a přepište pořadové číslo druhu jednání (případně přepište pořadové číslo Usnesení) -> Uložit.
 5. Systém následně přepíše následující čísla termínů dle druhu jednání. Pokud k termínu již existují návrhy usnesení, pak se na nich přepíšou termíny -> systém se Vás na to zeptá.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní sdělení VERA, spol. s r.o. Na tento e-mail prosím neodpovídejte.

Tento email byl odeslán na adresu iva.macku@vera.cz.

Odesilatelem je VERA, spol. s r.o., info@vera.cz

Z odběru se můžete odhlásit.

 

S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing

Antispam pravidla