Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

VERA se potkává se studenty

Měsíc březen bývá pro VERU ve znamení setkávání se se studenty. Jako každoročně jsme se představili na veletrzích pracovních příležitostí HIT kariéra na hradecké a Kontakt na pardubické univerzitě.

Veletrhy opět poskytly široké zázemí pro profesní setkávání zaměstnavatelů a studentů. Program jsme doplnili o poutavou prezentaci „Informační systém a transparentnost podkladů v řízení měst" v podání Ing. Adama Kožiny, která studentům přinesla pohled z praxe na danou problematiku.

U stánku jsme pak studentům předávali informace o možnostech kariéry ve firmě a obecně o státní správě a práci v ní.

Velmi nás potěšilo, že se u nás zastavovali studenti, kteří již svou stáž ve firmě absolvovali či studenti, kteří v minulosti vyslechli přednášku společnosti VERA na univerzitní půdě a přišli s doplňující dotazy.  Potvrdilo se, že osobní kontakt je v důležitý a přínosný pro obě zúčastněné stany.