Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Přeštice zvládly zdesetinásobení počtu přestupků

Městský úřad Přeštice spolupracuje s VEROU již od roku 2010 a svůj systém vyladil tak, že téměř všechny agendy vede v informačním systému VERA Radnice. Prošli obdobím začátku datových schránek a popasovali se s nástrahami GDPR i záludnostmi Národního standardu. O tom, jak rozvíjejí systém dále, jsme mluvili s Ing. Zdeňkou Alblovou, tajemnicí MěÚ Přeštice.

Paní tajemnice, jaké otázky z oblasti technologií řešíte na městském úřadě v současné době?

Těch okruhů je vícero. Modernizujeme webové stránky, implementovali jsme elektronickou úřední desku, řešíme portál, databázi, zpracování dopravních přestupků a mnohé další. Kompetence úřadu jsou široké a tomu odpovídá i aparát potřebných nástrojů.

Všimla jsem si nového designu webových stránek…

Cílem je, aby byly pro návštěvníky i občany první volbou při hledání informací. Modernizovali jsme design, ale hlavně jsme je obsahově dopracovali a propojili s dalšími službami.

Z webových stránek je snadný proklik na Portál občana...

V souladu s koncepcí „Vše z jednoho místa" jsme doplnili i tuto vazbu, protože portál byl původně umístěn na ne úplně jednoduché adrese. Očekáváme, že to přinese větší návštěvnost, protože v dnešní době chce každý rychlý a snadný přístup k informacím. Nově je součástí portálu i úřední deska.

Co jste myslela zmínkou o databázi?

V rámci zvýšení efektivnosti jsme se rozhodli vyměnit databázovou platformu. Nově používáme PostgreSQL, který je distribuován pod otevřenou licencí, což znamená, že je zdarma k použití, modifikaci a distribuci, a díky tomu nebudeme muset platit licence a snížíme tak náklady na provoz aplikací. Zároveň jsme získali rychlejší přístup k datům a tím pádem komfortnější práci.

Velkým tématem u Vás, i v souvislosti s tunelem Valík, je zpracování dopravních přestupků...

Jistě. K tématu rychlosti a bezpečnosti asi není třeba nic vysvětlovat. Jsou prostě místa, kde je třeba omezit rychlost. Aby měly regulační mechanismy smysl, musí být však jejich dodržování vyžadováno a kontrolováno.

Se změnou rychlosti v tunelu prý došlo k zajímavému paradoxu…

Ano, stalo se to asi před pěti lety. Rychlost se zvýšila z 80 na 100 km/hod a okamžitě paradoxně narostl i počet přestupků ze 4 na cca 40 za den. Desetinásobný nárůst, to znamená, že bylo třeba vyřešit desetkrát více řízení.

Přemýšleli jsme, co s tím. Nejjednodušší varianta by byla desetinásobně posílit oddělení přestupků. To by zvýšilo mzdové náklady, a navíc by to bylo z dlouhodobého hlediska dost neoperativní. Co když bude přestupků v nějakém období méně, nebo v jiném jich bude zase víc?  Zaměstnance nelze jen tak nabírat a propouštět.

Hledali jste tedy další varianty řešení?

Nakonec to nebylo tak složité. Stačilo se na to podívat „moderníma očima". V té době se novým vedoucím Odboru správního a dopravního stal Bc. Zdeněk Hudeček, který konzultoval situaci s některými městy, jež měla podobný problém, a samozřejmě i s VEROU, která nám dodala stávající systém.

A řešením bylo automatizované zpracování dopravních přestupků?

Ano. VERA měla tuto funkci v rámci svých agend a využívala ji řada měst. Byli jsme se podívat, jak to vypadá v praxi a rozhodli se jít touto organizačně a technicky náročnější cestou, která ovšem představovala mnohem efektivnější a úspornější řešení do budoucnosti. Vedoucí odboru tak ve spolupráci s VEROU a zejména s panem Mgr. Janem Stodolou dokázali nastavit systém zpracování přesně podle představ. Novinkou například bylo generování dopisu včetně fotografie z radaru. Díky této investici jsme a budeme schopni zvládat nárůst dopravních přestupků se stávajícím počtem zaměstnanců.

Jak to dnes funguje?

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje nám elektronicky zasílá data z radarů. Jde o data o přestupku, včetně fotografií a oznámení o přestupku. Po jejich přijetí je spuštěna automatická kontrola a zpracování v rámci Přestupkové agendy.

Tento proces zahrnuje založení případu do evidence dopravních přestupků a vytvoření spisu ve spisové službě včetně založení výzvy.

Pro zasílání výzev provozovatelům vozidel využíváme služeb Dopis Online, kdy data elektronicky zasíláme na poštu České Budějovice a odtud se výzvy v papírové formě rozběhnou ke svým adresátům. K zasílaným výzvám jsou přikládány i výše zmíněné fotografie, takže přestupky jsou prokazatelné a výběr uložených pokut efektivnější. Z pošty pak získáváme přehled zakázek a detailní rozpis činností, takže i tyto náklady máme pod kontrolou.

Jak byste shrnula spolupráci s VEROU?

Spolupráce s VEROU má pro nás klíčový význam. Od roku 2010 jsme společně prošli různými legislativními i technologickými výzvami a úspěšně jsme zvládli implementaci nových funkcí a procesů. Oceňujeme partnerský přístup a těšíme se na další spolupráci.