Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Městská policie Dačice: Administrativou neztrácíme čas a můžeme pomáhat

Na bezpečnost obyvatel Dačic dbá v současnosti šest strážníků městské policie. Ke své práci využívají informační systém od společnosti VERA, a to nejen na služebně, ale i v ulicích města. Proč má smysl vybavit policii nejmodernějšími technologiemi? Povídali jsme si se Stanislavem Zelenkou, vrchním strážníkem.

Jak běžně strážníci informační systém používají?

V terénu pracují s aplikací všichni strážníci, a to denně. Nejčastěji využíváme moduly Přestupky a Události, které jsou zásadní nejen v terénu, ale i na služebně. Zpočátku jsme museli řešit několik technických překážek, ale teď už můžu říci, že jsme s aplikací všichni spokojeni.

Co Vy, z pohledu velitele, vnímáte jako nejpřínosnější?

Na městském úřadě používají informační systém od VERY, a tak nejvíce oceňuji provázanost s úřadem co se týče přestupkové agendy, finanční agendy, spisové služby atd.

Kolik času Vám denně aplikace ušetří oproti původnímu způsobu práce?

Nedokážu to vyčíslit v minutách nebo hodinách, ale určitě ušetří spoustu času. Práce v aplikaci je přehledná a pohodlnější, hlavně na ulici. V mobilní aplikaci se dá vyřešit spousta věcí, se kterými se dříve muselo chodit na služebnu.

Co očekáváte od systému měření radary, který jste zavedli?

Co se týče měření rychlosti s vyřízením přestupku na ulici, v tom není žádný problém a není potřeba nic měnit. Největší je změna v měření rychlosti pomocí automatizovaného systému. Od tohoto systému očekávám zjednodušení a zrychlení práce. Když jsme v tomto systému začali měřit, odeslali jsme několik stovek přestupků k vyřízení ke správnímu orgánu. Tam nebyli schopni přestupky v adekvátním čase zpracovat, a tak se stávalo, že se výzva k zaplacení pokuty dostala k provozovateli vozidla až po několika měsících. Po úpravách v programu měřícího zařízení, které provedli dodavatelé radaru, a které zapracovali do systému měření rychlosti, se práce neskutečně zrychlila. Vidíme to nejen u nás při oznámení přestupku, ale hlavně při zpracování přestupku u správního orgánu. Po oznámení od nás se vše vygeneruje automaticky (lustrace provozovatele vozidla, výzva k zaplacení pokuty, platební příkaz…), úřednice na úřadě výzvu k zaplacení pouze zkontroluje, elektronicky podepíše a výzva odchází. Prostě super! 

Pomáhá Vám IT oddělení úřadu s provozem aplikace?

Na 100 %. Bez kluků z IT oddělení si řešení problémů nedokážu představit. Jak jsem již uvedl, starají se o chod VERA Radnice na celém úřadě a nám zařizují i aktualizace systému vždy, když je k dispozici nová verze.

Účastníte se školení či odborných dní pro městskou policii?

Ano, pravidelně. Dostávám sice pravidelně informace o novinkách, ale setkávat se s lidmi, kteří aplikaci spravují a se strážníky, kteří ji používají, je velmi přínosné. Na těchto setkáních se dozvíme o novinkách, které se připravují, dáváme podněty k úpravám, které ve stávajících aplikacích chybí nebo naopak jsou zbytečně složité a mohly by se zjednodušit. Řešíme spousty dotazů na práci v aplikacích a předáváme si zkušenosti.

Jaké máte další plány pro zlepšení činnosti městské policie?

Vím, že se připravují další změny v rámci elektronizace (občanské a řidičské průkazy), tak věřím, že vše bude fungovat k naší spokojenosti jako doposud.