Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Z praxe: Moderní aplikace a software pro městskou policii

V roce 2018 město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav investovalo do rozšíření stávajícího informačního systému VERA Radnice, ve kterém úřad vede ekonomiku a zpracovává veškerou spisovou agendu. Pořídilo software pro městskou policii včetně mobilní aplikace pro strážníky v terénu.

S čím program pomáhá

Ing. Petr Rendl, ředitel městské policie, řekl: „Program usnadňuje administrativní procesy, zefektivňuje řízení, šetří čas strážníků a upřesňuje místa jejich zákroků a úkonů. Díky novému systému mají dokonalý přehled o všech úkonech. Precizně je zaznamenáván celý proces vyřízení události nebo přestupku, od jeho založení, přes výzvy, upomínky, až po vymáhání blokových pokut. Vzhledem k tomu, že je aplikace propojena s informačním systémem úřadu, příslušní referenti pracují s daty, která zadali strážníci, a nemusí nic přepisovat. Vše je navíc jednoduše dohledatelné." Novinka tak usnadňuje evidenci pokutových bloků, archivuje data nebo zpracovává statistické údaje pro ministerstvo vnitra. Zároveň poskytuje nepřetržitý přehled o tom, kde se hlídky právě pohybují a jak plní své úkoly.

Informace k dispozici na mobilu

Systém strážníkům nově umožňuje mobilní přístup k datům a jednotlivým centrálním registrům. Mohou s ním pracovat přímo v terénu pomocí telefonu, který má hlídka u sebe. Bezprostředně z místa zásahu mohou zjišťovat či vkládat potřebné informace, určit polohu události dle GPS nebo ukládat fotodokumentaci.

                             

Co nás čeká dál

„Zhruba po třech měsících zkušebního provozu, během kterého se strážníci seznamovali s programem a jeho funkcemi a ladily se detaily pro výkon služby městské policie v našem městě, jsme přešli do ostrého provozu. Díky takto důkladné přípravě je teď práce s aplikací snadná a rychlá. Do budoucna chceme v elektronizaci pokračovat, protože skutečně šetří čas, který pak můžeme věnovat daleko důležitějším činnostem," uzavírá Ing. Petr Rendl.