Zpět

WSVP2018_6

Workshop spisové služby

25. 09. 2018

od 09:00 do 15:00 h

MÚ Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1/1
Česká Lípa

2 500 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 20. 09. 2018

Workshop spisové služby

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení přátelé,
připravili jsme pro Vás několik pracovních setkání uživatelů Spisové služby VERA Radnice, které umožní sdílení zkušeností a metodik souvisejících s výkonem spisové služby. 

V současné době již připravujeme šestý workshop pro zákazníky Ústeckého a Libereckého kraje, který se bude konat dne 25. 9. 2018 na Městském úřadě v České Lípě.

Pozvání přijali:

 • Mgr. Lada Kosmálová, vedoucí oddělení, SOkA Teplice
 • Mgr. Ivana Austová, archivářka, SOkA Česká Lípa

Uzávěrka přihlášek je ve středu 20. 9. 2018 v 10 hodin.

Přemýšlíte stále více nad výkonem spisové služby u Vás na úřadě a místo dobrého pocitu máte stále více nezodpovězených otázek? Snažíte se napravit elektronickou evidenci z pohledu archivace? Ptáte se, jaké novinky Vám do spisovky přinese eIDAS a GDPR? Pak přijďte mezi nás.

Budeme se věnovat oblastem řešeným nejčastěji nejen v rámci helpdesků, ale i prováděných auditů, jako jsou:
samostatné evidence, centrální systémy a evidence dokumentů v eSSL, náležitosti elektronických dokumentů a jejich digitální vypravení, správa elektronické spisovny, ukládání dokumentů a spisů, elektronické skartační řízení, nové funkce a kontroly v souvislosti s implementací nařízení eIDAS a GDPR.

 

Za společnost VERA se na Vás těší:
Mgr. Jan Stodola, produktový manažer
Marcela Knotková, metodik
Lenka Šantrochová, specialista HD

Zákazníky z jmenovaných krajů oslovíme osobní pozvánkou. V případě, že máte zájem o účast, kontaktujte nás pomocí Poptávkového formuláře.

 


První workshop se uskutečnil dne 8. 3. 2018 na Městském úřadě Kopřivnice pro zákazníky z Moravskoslezského kraje.

Pozvání přijali i zástupci archivů:
~ Mgr. Libuše Entrová Grochalová, archivní inspektorka, metodik pro elektronické systémy spisové služby Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově,
~ Mgr. Martin Seidler, odborný rada, vedoucí oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost Zemského archivu v Opavě,
~ Mgr. Pavel Šustala, ředitel, archivní inspektor Státního okresního archivu Nový Jičín.

Druhý workshop se uskutečnil dne 9. 5. 2018 na Městském úřadě Kostelec nad Orlicí pro zákazníky z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Pozvání přijali i zástupci archivů:

 • Mgr. Radek Pokorný, vedoucí Státního okresního archivu Hradec Králové,
 • Mgr. Martin Landsmann, archivní inspektor Státního okresního archivu Hradec Králové
 • Mgr. Helena Pochobradská Ph.D., vedoucí oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové Státního okresního archivu v Zámrsku,
 • Mgr. Linda Řezníčková, archivní inspektorka, metodik pro elektronické systémy spisové služby Státního okresního archivu v Zámrsku

Třetí workshop se uskutečnil dne 15. 5. 2018 na Městském úřadě Humpolec pro zákazníky  Kraje Vysočina.

Pozvání přijali i zástupci archivů:

 • Mgr. Hana Brzobohatá, odborný rada, metodik eSSL, Moravský zemský archiv v Brně
 • Mgr. Martin Štindl, Ph.D., archivář, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
 • Mgr. Irena Krčilová, archivářka, Státní okresní archiv Pelhřimov
 • Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D., archivářka, Státní okresní archiv Třebíč

Čtvrtý workshop se uskutečnil dne 24. 5. 2018 na pražské pobočce VERA pro zákazníky  Středočeského kraje.

Pozvání přijali i zástupci archivů:

 • Mgr. Marie Procházková, archivářka, Státní oblastní archiv v Praze
 • PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., vedoucí oddělení, Státní okresní archiv Kutná Hora
 • Mgr. Bc. Kateřina Fryaufová, archivářka, Státní okresní archiv Beroun
 • Mgr. Ivan Michálek, archivář, Státní okresní archiv Praha-východ
 • Mgr. Jiří Topinka, vedoucí oddělení, Státní okresní archiv v Praze

Pátý workshop se uskutečnil dne 29. 5. 2018 na Městském úřadě v Domažlicích pro zákazníky  Plzeňského a Karlovarského kraje.

Pozvání přijali i zástupci archivů:

 • Mgr. Radka Kinkorová, vedoucí SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
 • Mgr. Petra Martínková, vedoucí SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích
 • Mgr. Miroslav  Eisenhammer, Ph. D. archivář, metodik Státní oblastní archiv v Plzni - pracoviště Klášter u Nepomuka
 • Mgr. Martina Matušková, vedoucí SOkA Plzeň-sever

Obsah

  9:00 Prezence
  9:30 Zahájení workshopu

 • samostatné evidence, centrální systémy a evidence dokumentů v eSSL
 • dokumenty finančních agend ISVR a eSSL
 • elektronické dokumenty, formy k uložení, certifikáty
 • ukládání spisů a dokumentů
 • správa spisoven
 • elektronické skartační řízení včetně ukázky
 • novinky s implementací eIDAS a GDPR

  15:00 Ukončení

Kód školení: WSVP2018_6
Lektor: Stodola Jan, Mgr., Knotková Marcela, Klempířová Denisa, Bc.

Cesta

GPS: 50°41'11.7"N 14°32'16.6"E
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
2 500 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 8 účastníky.