Zpět

Workshop spisové služby

Délka trvání
ve dnech: 1

2 500 Kč bez DPH

Workshop spisové služby

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení přátelé,
připravili jsme pro Vás několik pracovních setkání uživatelů Spisové služby VERA Radnice, které umožní sdílení zkušeností a metodik souvisejících s výkonem spisové služby. 

V současné době již připravujeme čtvrtý workshop pro zákazníky Středočeského kraje, který se bude konat dne 24. 5. 2018 na pražské pobočce VERA.

Pozvání zatím přijali:

 • Mgr. Marie Procházková, archivářka, Státní oblastní archiv v Praze
 • PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., vedoucí oddělení, Státní okresní archiv Kutná Hora
 • Mgr. Bc. Kateřina Fryaufová, archivářka, Státní okresní archiv Beroun
 • Mgr. Ivan Michálek, archivář, Státní okresní archiv Praha-východ
 • Mgr. Jiří Topinka, vedoucí oddělení, Státní okresní archiv v Praze

Uzávěrka přihlášek je ve středu 21. 5. 2018 v 10 hodin.

Přemýšlíte stále více nad výkonem spisové služby u Vás na úřadě a místo dobrého pocitu máte stále více nezodpovězených otázek? Snažíte se napravit elektronickou evidenci z pohledu archivace? Ptáte se, jaké novinky Vám do spisovky přinese eIDAS a GDPR? Pak přijďte mezi nás.

Budeme se věnovat oblastem řešeným nejčastěji nejen v rámci helpdesků, ale i prováděných auditů, jako jsou:
samostatné evidence, centrální systémy a evidence dokumentů v eSSL, náležitosti elektronických dokumentů a jejich digitální vypravení, správa elektronické spisovny, ukládání dokumentů a spisů, elektronické skartační řízení, nové funkce a kontroly v souvislosti s implementací nařízení eIDAS a GDPR.

Dále připravujeme pátý workshop pro zákazníky Plzeňského a Karlovarského kraje, který se bude konat dne 29. 5. 2018, pod záštitou Městského úřadu v Domažlicích.

Pozvání zatím přijali:

 • Mgr. Radka Kinkorová, vedoucí SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
 • Mgr. Petra Martínková, vedoucí SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích
 • Mgr. Miroslav  Eisenhammer, Ph. D. archivář, metodik Státní oblastní archiv v Plzni - pracoviště Klášter u Nepomuka
 • Mgr. Martina Matušková, vedoucí SOkA Plzeň-sever

Uzávěrka přihlášek je ve středu 24. 5. 2018 v 10 hodin.

Za společnost VERA se na Vás těší:
Mgr. Jan Stodola, produktový manažer
Marcela Knotková, metodik
Lenka Šantrochová, specialista HD

Zákazníky z jmenovaných krajů oslovíme osobní pozvánkou. V případě, že máte zájem o účast, kontaktujte nás pomocí Poptávkového formuláře.


První workshop se uskutečnil dne 8. 3. 2018 na Městském úřadě Kopřivnice pro zákazníky z Moravskoslezského kraje.

Pozvání přijali i zástupci archivů:
~ Mgr. Libuše Entrová Grochalová, archivní inspektorka, metodik pro elektronické systémy spisové služby Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově,
~ Mgr. Martin Seidler, odborný rada, vedoucí oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost Zemského archivu v Opavě,
~ Mgr. Pavel Šustala, ředitel, archivní inspektor Státního okresního archivu Nový Jičín.

Druhý workshop se uskutečnil dne 9. 5. 2018 na Městském úřadě Kostelec nad Orlicí pro zákazníky z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Pozvání přijali i zástupci archivů:

 • Mgr. Radek Pokorný, vedoucí Státního okresního archivu Hradec Králové,
 • Mgr. Martin Landsmann, archivní inspektor Státního okresního archivu Hradec Králové
 • Mgr. Helena Pochobradská Ph.D., vedoucí oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové Státního okresního archivu v Zámrsku,
 • Mgr. Linda Řezníčková, archivní inspektorka, metodik pro elektronické systémy spisové služby Státního okresního archivu v Zámrsku

Třetí workshop se uskutečnil dne 15. 5. 2018 na Městském úřadě Humpolec pro zákazníky  Kraje Vysočina.

Pozvání přijali i zástupci archivů:

 • Mgr. Hana Brzobohatá, odborný rada, metodik eSSL, Moravský zemský archiv v Brně
 • Mgr. Martin Štindl, Ph.D., archivář, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
 • Mgr. Irena Krčilová, archivářka, Státní okresní archiv Pelhřimov
 • Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D., archivářka, Státní okresní archiv Třebíč

Obsah

9:00 Prezence

  9:30 Zahájení workshopu

 • samostatné evidence, centrální systémy a evidence dokumentů v eSSL
 • dokumenty finančních agend ISVR a eSSL
 • elektronické dokumenty, formy k uložení, certifikáty
 • ukládání spisů a dokumentů
 • správa spisoven
 • elektronické skartační řízení včetně ukázky
 • novinky s implementací eIDAS a GDPR

  15:00 Ukončení


Poptávkový formulář

Máte zájem o toto školení pro Vás nebo Váš úřad? Kontaktujte nás.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.