Zpět

W-VL-2021_2

Webinář k Organizaci voleb pro volby do Poslanecké sněmovny PČR

20. 08. 2021

od 08:30 do 14:00 h

Webinář

1 500 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 18. 08. 2021

Webinář k Organizaci voleb pro volby do Poslanecké sněmovny PČR

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení přátelé,


v souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nabízíme pracovníkům zodpovědným za práci se členy komisí v Organizaci voleb IS VR možnost seznámit se formou webináře s kroky, které je třeba učinit. Školení je určeno všem pracovníkům, kteří by si rádi osvěžili pracovní postupy v agendě, chtějí se seznámit s možnosti vazby agendy na Spisovou službu, případně využít poobědového prostoru pro konzultace. V případě, že Vám termín, obsah nebo vzdálená forma webináře nevyhovuje, kontaktujte nás se svými představami a nabídneme Vám individuální školení Organizace voleb na míru.

Podmínkou úspěšného absolvování webináře je dobré připojení k internetu. Výhodou zejména za účelem konzultací jsou sluchátka s mikrofonem.

Stránky webináře budou aktivní v den konání 20 minut před začátkem akce. Přihlášeným účastníkům zašleme den předem podrobný návod na přihlášení. Pokud byste návod neobdrželi, kontaktujte prosím hotline na tel. čísle 495703212.


Forma konání: webinář

Termín konání:

  • 29.7.2021, 9:00-14:00 hod. s hodinovou přestávkou v čase 11:00-12:00
  • 20.8.2021, 9:00-14:00 hod. s hodinovou přestávkou v čase 11:00-12:00

Lektor: Mgr. Markéta Skalíková

Obsah

8:30-8:45 Informace o připravovaných legislativních změnách + přehled důležitých termínů v rámci přípravy voleb do Poslanecké sněmovny PČR

8:45-9:45 Vyhlášení voleb, zavedení členů komise, nová funkcionalita pro import stran aj.

10:00-10:15 Přestávka

10:00-11:00 Pracovní postupy při vazbě na spisovou službu

12:00-14:00 Konzultace dotazů

Kód školení: W-VL-2021_2
Lektor: Bráborcová Veronika, Mgr., Skalíková Markéta, Mgr.

Cesta

Účastníkům bude den předem odeslán e-mail s návodem na přihlášení do aplikace Anymeeting.
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
1 500 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 3 účastníky.