Čím více ovládáte systém, tím lépe Vám slouží.

Zpět

W-UC23_2

Webinář - Odborné dny Účetnictví 2023

20. 12. 2022

od 12:30 do 15:00 h

Webinář

1 450 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 16. 12. 2022

Webinář - Odborné dny Účetnictví 2023

Určeno pro uživatele: VERA

Vážení přátelé,
zveme Vás na webinář Odborné dny Účetnictví 2023 zaměřené na povinnosti, které nás čekají v roce 2023 a na novinky v oblasti účetnictví, rozpočtu a daňové správy.
Zvláštní pozornost budeme věnovat změnám, které nastaly v agendách Tvorba rozpočtu, Účetnictví, Příjmy a Výdaje.
Nedílnou součástí bude představení ostatních novinek v IS VERA Radnice navazujících na účetní postupy.
Představíme novinky ve schvalovacích procesech pro vratky a elektronické schvalování smluv. Připomeneme práci se zástupy v případě nepřítomnosti.

Rovněž připomeneme povinnosti v závěru roku - zpracování

 • "ročních" částí výkazu PAP,
 • výkazu Příloha k účetní závěrce za 12. období,
 • Seznamu účetních jednotek,
 • inventarizaci majetku a závazků.

Rádi na webináři zodpovíme Vaše dotazy. Podmínkou je dobré připojení k internetu. Stránky webináře budou aktivní v den konání 30 minut před začátkem akce. Přihlášeným účastníkům zašleme den předem podrobný návod na přihlášení. Pokud byste návod neobdrželi, kontaktujte prosím hotline na tel. čísle 495 703 212.

Odbornými tématy Vás budou provázet:

Ing. Světlana Klímová
Ing. Alena Vraštilová


 

 

Obsah

9:00 a 12:30    Zahájení
9:10 a 12:40  Informace o nových pracovních postupech v účetnictví a rozpočtu

 • DPH a legislativa 2023
 • Evidence Mimořádných událostí
 • Kontrola na uzavřené účetní období v agendě Majetek
 • Číselník rozpočtové skladby ve finančním krytí
 • Práce s číselníkem rozpočtové skladby v novém roce

Společné funkcionality

 • Zástupy uživatelů

Změny v agendě Příjmy

 • Vratky s vazbou na výdajové poukazy
 • Drobné změny na Detailu konta

Změny v agendě Výdaje

 • Oprava finančního krytí na již schváleném dokladu
 • Možnost schválení finančního krytí s poznámkou
 • Změna v odvozování účetních kontacích

Změny v navazujících agendách

 • Elektronické schvalování vydaných faktur
 • Smlouvy a jejich schválení ve workflow
 • Novinky v agendě Dotační programy
 • Modernizace MIS
 • Portál občana a platební centrum

    Povinnosti při zpracování účetní závěrky 2022

 • Kontroly dat
 • pracování výkazů za 12/2022 a jejich specifika

Připravované změny pro rok 2023
    
Webinář bude zahájen v 9:00 a 12:30 hodin s předpokládaným ukončením nejpozději v 11:30 a 15 hodin.

 

Kód školení: W-UC23_2
Lektor: Vraštilová Alena, Ing., Klímová Světlana, Ing.

Cesta

Účastníkům bude den předem odeslán e-mail s návodem na přihlášení do aplikace Anymeeting.
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
1 450 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 7 účastníky.