Zpět

W-PN_3

Nájemné a vyúčtování služeb

12. 11. 2020

od 09:00 do 12:00 h

Webinář

1 450 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 10. 11. 2020

Nájemné a vyúčtování služeb

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás pozvat na webinář Nájemné a Vyúčtování služeb.

Připravili jsme pro Vás termíny:

  •     úterý 20.10. 2020

    od 9:00 do 12:00 hod.

  •     úterý 3.11. 2020

    od 9:00 do 12:00 hod.

  •     čtvrtek 12.11. 2020

    od 9:00 do 12:00 hod.


Podmínkou je dobré připojení k internetu. Stránky webináře budou aktivní v den konání 45 minut před začátkem akce. Přihlášeným účastníkům zašleme den předem podrobný návod na přihlášení.


Ing. Štefan Hanovec, methodist

Obsah

V rámci webináře se budeme primárně věnovat otázkám vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a prostor i navazujícím činnostem.
Po podání informací z legislativy Vám představíme úpravy a změny v jednotlivých modulech, jak již realizovaných, tak i navrhovaných pro další zlepšení obslužnosti agend. Nedílnou součástí bude i zaměření na agendy Příjmy, Účetnictví a Fakturace a na navazující kroky, které umožňují dokončení činností spojených s vyúčtováním služeb po uplynutí reklamačních lhůt.

  • Realizované změny v jednotlivých agendách
  • Navrhované úpravy a vylepšení obslužnosti agend
  • Upřesnění činnosti pro provedení vyúčtování služeb
  • Informace z oblasti příjmy - vratky
  • Informace z oblasti účetnictví a daní z příjmů s vazbou na nájemné a služby
  • Vybrané postupy, praktické ukázky

Webinář je určen pro: referentky úřadů obsluhující agendy Nájemné a Pronájem, správce poplatků, kteří vystavují předpisy, vratky, příp. účetní.

Kód školení: W-PN_3
Lektor: Klímová Světlana, Ing., Sovová Petronela, Hanovec Štefan, Ing.

Cesta

https://www.anymeeting.com/
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
1 450 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 3 účastníky.