Zpět

W-KC-N19.10_2

Novinky Sociálně-právní ochrany dětí v sestavení 19.10

06. 08. 2021

od 09:00 do 10:30 h

Webinář

850 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 04. 08. 2021

Novinky Sociálně-právní ochrany dětí v sestavení 19.10

Určeno pro uživatele: Vera Radnice

Vážení přátelé,


v souvislosti s novou distribucí IS VERA Radnice 19.10 nabízíme pracovníkům OSPOD možnost seznámit se formou webináře s novinkami, které nová verze agendy Sociálně-právní ochrana dětí přináší. Na závěr nastíníme navrhované změny do další verze a zodpovíme případné dotazy týkající se prezentovaných novinek. Školení je určeno pracovníkům, kteří neabsolvovali komplexnější červnový webinář, který seznamoval s novinkami všech posledních tří distribucí včetně 19.10.

Podmínkou je dobré připojení k internetu. Stránky webináře budou aktivní v den konání 20 minut před začátkem akce. Přihlášeným účastníkům zašleme den předem podrobný návod na přihlášení. Pokud byste návod neobdrželi, kontaktujte prosím hotline na tel. čísle 495703212.


Termín konání: 6.8.2021, 9:00-10:30 hod.

Lektor: Mgr. Markéta Skalíková

Obsah

9:00-10:00 Seznámení se změnami v agendě Sociálně-právní ochrana dětí v sestavení 19.10

  • Rychlé vyhledávání (a nová úprava - postačí jen příjmení)
  • Rozšíření formulářů o nové položky (§6, údaje pro vyhodnocení situace dítěte, poznámka...)
  • Nové parametry pro vzory a možnosti jejich využití ve Vašich vzorech
  • Rozšíření statistiky
  • Další úpravy
  • Zpřístupněna práce s dalšími rejstříky i pro evidence NOM a DK
  • Tisk nového rejstříku DK - dalších klientů OSPOD.
  • Individuální vyřazování dětí z karty Om/NOm/DK
  • Změna konfigurace tisku rejstříků

10:00-10:15 připravované změny do další verze

10:15-10:30 konzultace dotazů k prezentovaným novinkám

Kód školení: W-KC-N19.10_2
Lektor: Skalíková Markéta, Mgr.

Cesta

Účastníkům bude den předem odeslán e-mail s návodem na přihlášení do aplikace Anymeeting.
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
850 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 3 účastníky.