Zpět

ODUCPO2020_1

Odborné dny Účetnictví 2020 pro příspěvkové organizace

13. 12. 2019

od 09:00 do 13:30 h

zasedací místnost č. 328 Statutárního města Karviná, budova C
Karola Śliwky 50
Karviná

1 900 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 11. 12. 2019

Odborné dny Účetnictví 2020 pro příspěvkové organizace

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení přátelé,
zveme Vás na odborné dny Účetnictví 2020 zaměřené na povinnosti, které nás čekají v roce 2020 a na novinky
v oblasti účetnictví, rozpočtu a daňové správy.

 • Připomeneme povinnosti v závěru roku.
 • Zvláštní pozornost budeme věnovat změnám, které nastaly v agendách Účetnictví, Tvorba rozpočtu, Příjmy a Výdaje. Představíme nový formulář pro předkontace dokladů, změny v inventarizačních sestavách, úpravy v tvorbě předkontace výdajových dokladů.
 • Seznámíme vás s novými přehledy v agendě Finanční přehledy.
 • Nedílnou součástí bude představení ostatních novinek v IS VERA Radnice navazujících na účetní postupy.
 • Rádi na semináři zodpovíme Vaše dotazy.

Odbornými tématy Vás budou provázet:
Ing. Ludmila Hrabalová, metodik
Ing. Věra Luzarová, konzultant

Obsah

8:30 Prezence
9:00 Zahájení
9:10 Povinnosti při zpracování účetní závěrky 2019

 • Kontroly dat
 • Zpracování výkazů za 12/2019 a jejich specifika Strana: 2/2

         Informace o nových pracovních postupech v účetnictví a rozpočtu

 • Nové pracovní postupy v tvorbě předkontací
 • DPH a legislativa k 1.4.2019
 • Změny ve zpracování rozpočtu příspěvkových organizací v Tvorbě rozpočtu
 • Systém kontroly rozpočtu dle závazných ukazatelů
 • Klikací rozpočet pro příspěvkové organizace

         Finanční přehledy

 • Meziroční přehledy - nové sestavy
 • Přehledy za organizace
 • Grafy ve Finančních přehledech

         Změny v agendě Příjmy

 • Inventarizační sestavy
 • Odesílání e-mailů
 • Jiné změny, připravujeme

         Změny v agendě Výdaje

 • Změna v konfiguraci agendy
 • Úpravy schvalovacích procesů pro příspěvkové organizace
 • Změna v tvorbě předkontačních záznamů
 • Jiné změny, připravujeme

         Změny v navazujících agendách

 • Smlouvy, Objednávky
 • Elektronická fakturace

         Připravované změny pro rok 2020

13:00 Diskuse
13:30 Ukončení

Kód školení: ODUCPO2020_1
Lektor: Hrabalová Ludmila, Ing., Luzarová Věra, Ing.

Cesta

GPS: 49.854828, 18.544085
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
1 900 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 5 účastníky.