Zpět

ODUC2020_5

Odborné dny Účetnictví 2020

12. 12. 2019

od 09:00 do 14:00 h

Hotel Lev
Kostelní 5,
Lovosice

2 450 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 04. 12. 2019

Odborné dny Účetnictví 2020

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení přátelé,

zveme Vás na odborné dny Účetnictví 2020 zaměřené na povinnosti, které nás čekají v roce 2020, a na novinky v oblasti účetnictví, rozpočtu a daňové správy.
Zvláštní pozornost budeme věnovat změnám, které nastaly v agendách Tvorba rozpočtu, Účetnictví, Příjmy a Výdaje. Představíme nový formulář pro předkontace dokladů, změny v inventarizačních sestavách, úpravy v tvorbě předkontace výdajových dokladů.
Nedílnou součástí bude představení ostatních novinek v IS VERA Radnice navazujících na účetní postupy.
Rovněž připomeneme povinnosti v závěru roku:

 • zpracování
  • "ročních" částí výkazu PAP,
  • výkazu Příloha k účetní závěrce za 12. období,
  • Seznamu účetních jednotek,
 • inventarizaci majetku a závazků.

Seznámíme vás s novými přehledy v agendě Finanční přehledy určené pro rozpočtovou oblast.

Rádi na semináři zodpovíme Vaše dotazy.

Odbornými tématy Vás budou provázet:
Ing. Ludmila Hrabalová, metodik
Ing. Světlana Klímová, metodik
Ing. Monika Svobodová, metodik
Ing. Věra Luzarová, konzultant
Ing. Alena Vraštilová, konzultant

Konzultační dny se uskuteční
05. 12. 2019    hotel EURO, Pardubice - změna místa konání z důvodu velkého zájmu (původně zasedací místnost společnosti VERA, Pardubice)
10. 12. 2019    zasedací místnost společnosti VERA, Olomouc
10. 12. 2019    hotel U pramenů, Plzeň
11. 12. 2019    zasedací místnost společnosti VERA, Praha
12. 12. 2019    hotel Lev, Lovosice
12. 12. 2019    Jelínkova vila, Velké Meziříčí

 

Obsah

8:30    Prezence
9:00    Zahájení
9:10    Informace o nových pracovních postupech v účetnictví a
rozpočtu

 • Nové pracovní postupy v tvorbě předkontací
 • DPH a legislativa k 1.4.2019

Finanční přehledy

 • Meziroční přehledy - nové sestavy
 • Přehledy za organizace - část rozpočet
 • Grafy ve Finančních přehledech

Změny v agendě Příjmy

 • Inventarizační sestavy
 • Odesílání e-mailů
 • Jiné změny, připravujeme

Změny v agendě Výdaje

 • Změna v konfiguraci agendy
 • Úpravy schvalovacích procesů pro hospodářskou činnost a příspěvkové organizace
 • Změna v tvorbě předkontačních záznamů
 • Jiné změny, připravujeme

Změny v navazujících agendách

 • Smlouvy, Objednávky
 • Pokladní poukazy
 • Elektronická fakturace
 • Klikací rozpočet

Povinnosti při zpracování účetní závěrky 2019

 • Kontroly dat
 • Zpracování výkazů za 12/2019 a jejich specifika

Připravované změny pro rok 2020


13:00    Diskuse
14:00    Ukončení

 

Kód školení: ODUC2020_5
Lektor: Hrabalová Ludmila, Ing., Klímová Světlana, Ing., Svobodová Monika, Ing., Luzarová Věra, Ing., Vraštilová Alena, Ing.

Cesta

Hotel Lev, Kostelní 5, Lovosice
GPS: 50.5133935,14.054913299999953
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
2 450 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 5 účastníky.