Zpět

ODPN20_1

Odborné dny nájemného a vyúčtování služeb 2020

15. 10. 2020 - 16. 10. 2020

1. den od 09:30 do 16:00 h
2. den od 09:00 do 12:00 h

Penzion Vinařství Nosreti
Vinařská 479
Zaječí

4 350 Kč bez DPH / osoba

Akreditováno v programu: Nájemné a vyúčtování služeb AK/PV-512/2019

Přihlašování do: 08. 10. 2020

Odborné dny nájemného a vyúčtování služeb 2020

Určeno pro uživatele:

Vážení přátelé,
dovolujeme si pozvat všechny uživatele, kteří se zabývají problematikou nájemného z bytů, případně nebytových prostor, na dvoudenní odborné dny zařazené mezi akreditovaná školení. Budeme se věnovat primárně otázkám vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a nebytových prostor a navazujících činností.
Po podání informací z legislativy Vám představíme úpravy a změny v jednotlivých modulech, jak již realizovaných, tak i navrhovaných pro další zlepšení obslužnosti agend.
Své místo si zaslouží i praktické rady a vybrané pracovní postupy Vámi používaných agend Nájemné z bytů, Pronájem nemovitého majetku, Vyúčtování služeb i SIPO, které považujeme pro zajištění Vašich činností nezbytné.
Nedílnou součástí odborných dnů se stalo i zaměření na agendy Příjmy a Fakturace a na navazující kroky, které umožňují dokončení činností spojených s vyúčtováním služeb po uplynutí reklamační lhůty.

Termín a místo konání:  
15. 10. 2020 - 16. 10. 2020 - školící prostory Vinařství Nosreti v Zaječí
 
Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek ve výši 4.350, - Kč bez DPH/osobu bude fakturován na základě prezenční listiny. V případě, že máte zájem zúčastnit se akce pouze první den, je cena stanovena na 2.975, - Kč bez DPH. V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, oběd, večeře pro první den, snídaně a občerstvení pro druhý den, písemné materiály k probíraným tématům.

Ubytování:
Ubytování je zajištěno v objektech Vinařství Nosreti. Požadavek na rezervaci ubytování proveďte přímo ve Vinařství Nosreti. Náklady na ubytování nejsou zahrnuty v ceně účastnického poplatku.
Penzion Nosreti:

 • 14x dvoulůžkový pokoj
 • 1x třílůžkový pokoj
 • 1x čtyřlůžkový pokoj

Bungalovy Nosreti:

 • Bungalovy mají 4 postele (spojené 2+2)

PROSBA POŘADATELŮ:
Chceme Vám zajistit odborný a relaxační program v hezkém prostředí. Chápeme, že ubytování v dvoulůžkových pokojích je pohodlnější, jsme ovšem limitování kapacitami objektů. Prosíme Vás proto, pokud máte mezi účastníky přátele, využijte ubytování s nimi ve 4místných bungalovech (do objednávacího mailu uveďte, s kým chcete být ubytováni). Umožníte tak i dalším zájemcům účast na této akci. Ceny za ubytování jsou průměrovány (500Kč/osobu), protože naše akce zabírá celou ubytovací kapacitu.

 

Obsah

Čtvrtek 15.10.2020
09.00 - 09.30 Prezence
09.30 - 09.45 Úvod, organizace, zajištění, program
09.45 - 10.15 Platná legislativa, poslední změny   

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 67/2013 Sb., o poskytování plnění
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů
 • Novely zákona o DPH č.235/2004 Sb., změny v roce 2019 a 2020

10.15 - 11.00 Realizované změny v agendách  

 • Nájemné - změny sazeb DPH, výpočty, úpravy EL
 • Pronájmy - změny sazeb DPH, slevy, ODD
 • Vyúčtování služeb - úpravy s DPH, kontroly, zálohy, výpisy, sestavy
 • Pasporty a ekonomika - nové sestavy, foto objektů

11.00 - 11.15 Přestávka
11.15 - 12.15 Představujeme nové funkcionality

 • Vyúčtování služeb - změny v DPH, změny pro ostatní služby
 • Úpravy v zadávání nákladů, spotřeb
 • Doplnění výpisu pro uživatele s DPH, s výpočtem služby teplo
 • Upravené sestavy PNP a PNS
 • Slevy nájemného v Pronájmech
 • Sestavy

12.15 - 13.15 Oběd
13.15 - 14.15 Metodické návody - jak na to, praktické rady
14.15 - 15.00 Vybrané pracovní postupy  

 • Nájemné - kontroly a opravy v průběhu roku, valorizace
 • Pronájmy - opravy a změny účastníků, slevy, valorizace
 • Vyúčtování služeb - kontroly před a po vyúčtování, DPH, opravy záznamů, reklamace

15.00 - 15.15 Přestávka
15.15 - 16.00 Dotazy, návrhy na rozvoj, praktické ukázky   
18.00 - 19.00 Večeře

Pátek 16.10.2020
9.00 - 10.15  Příjmy

 • Změny sazeb DPH - poplatky, rozúčtování služeb, účtování (zaokrouhlování)
 • Kontace předpisů z vyúčtování
 • Práce s Předpisy - opravy, práce s přeplatky a nedoplatky
 • Vratky z vyúčtování
 • Fakturace nad předpisy z pronájmů, ODD a fakturace

10.15 - 10.30 Přestávka  
10.35 - 12.00 Praktické ukázky, poradenství a konzultace

 • Nezbytné úkony pro vyúčtování služeb - základní nastavení, náklady, spotřeby, kontroly
 • Řešení konce a začátku roku
 • Nastavení agend, číselníků
 • Náměty pro agendy a jejich rozvoj
 • Prostor pro řešení dotazů účastníků

12.00 Ukončení

 

Kód školení: ODPN20_1
Lektor: Branská Lenka, Mgr., Klímová Světlana, Ing., Hanovec Štefan, Ing., Sovová Petronela

Cesta

GPS: 48.873087, 16.761030
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
4 350 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 15 účastníky.