Čím více ovládáte systém, tím lépe Vám slouží.

Zpět

ODEKO23_1

Odborné ekonomické dny 2023

08. 06. 2023 - 09. 06. 2023

1. den od 09:00 do 17:00 h
2. den od 09:00 do 13:00 h

Balónový hotel Radešín
Radešín 11
Bobrová

5 510 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 31. 05. 2023

Odborné ekonomické dny 2023

Určeno pro uživatele: VERA

Vážení přátelé,

zveme Vás na jarní setkání ekonomů obcí a příspěvkových organizací "Odborné ekonomické dny 2023".
Navazujeme na tradici každoročního setkání ekonomů a věříme, že už žádná nepředvídatelná skutečnost tuto tradici nenaruší.
Stěžejním tématem letošního setkání bude Digitalizace ekonomiky. Opět se zaměříme i na základní procesy a postupy, jako je například práce s pohledávkou vzniklou především v agendě Přestupky, jejím vypořádáním, předáním k vymáhání celnímu úřadu a dokončení celého evidenčního procesu pohledávky. Z výdajové oblasti se budeme věnovat čerpání rozpočtu a eProcesům pro agendu Smlouvy.
Podíváme se společně i na modernizaci agendy Pasporty a ekonomika, představíme si zcela nový Manažerský informační systém. Upozorníme na změny a novinky v jednotlivých agendách a připomeneme si vybrané pracovní postupy. Námětem na tato témata jsou nejen zapracované úpravy IS VERA Radnice, ale i vaše HelpDesková hlášení. Předpokládáme, že k tématu se rozvine i vzájemná diskuse "co a jak dělat lépe".
Stranou nezůstanou ani chystané novinky v jiných než čistě ekonomických agendách. Představíme vám připravovanou modernizaci Spisové služby.

Cena školení:
Účastnický poplatek ve výši 5. 510,-- Kč bez DPH/osoba bude fakturován na základě prezenční listiny.
V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, oběd a večeře pro první den, občerstvení pro druhý den, písemné materiály k probíraným tématům a doprovodný program.

Ubytování:
Balónový hotel Radešín, Radešín 11, 592 55 Bobrová
www.balonovyhotel.cz
           
Ubytování objednávejte přímo v hotelu  - info@balonovyhotel.cz, tel: +420 515 919 800, +420 733 747 001.
Při rezervaci ubytování nezapomeňte uvést: akce VERA.

Objednání stravy:
Po úspěšném přihlášení obdrží účastníci potvrzovací e-mail, kterého součástí bude odkaz na výběr oběda, večeře a potvrzení programu - nezapomeňte vyplnit!!!

Těšíme se na setkání s Vámi
tým metodiků a konzultantů ekonomických agend IS VERA

Obsah

Čtvrtek 8. 6. 2023
od 9:00 hod. prezence
od 10:00 hod. školení

Pohledávky - procesní souvislosti s důrazem na pohledávky z titulu přestupků
Zajímat nás bude nejen samotná agenda Příjmy, ale podíváme se na vazby do dalších ekonomických, evidenčních i správních agend. Podíváme se společně na vypořádání přestupku "vážení kamionů" a postoupení části pohledávky správci a vlastníkovi komunikace. Představíme vám novou funkcionalitu pro předávání pohledávky k vymáhání Celnímu úřadu a její konečné vypořádání.  Nahlédneme i do agendy Vymáhání pohledávek. Zopakujeme si již využívané postupy, např. vratky ve vazbě na agendu Výdaje a eProcesy.

Digitalizace ekonomiky  
Velmi aktuální téma, které je v současné době často zmiňováno. Povíme si o ukládání a podepisování dokumentů, včetně účetních dokladů, knih a výkazů. Prodiskutujeme nutnost tisknout/netisknout doklady z ekonomických agend a jejich archivaci. Představíme nová řešení v IS VERA Radnice. V rámci tohoto bloku představíme i modernizaci agendy Spisová služba.

Výdajová oblast a čerpání rozpočtu   
V rámci tohoto bloku připomeneme možnost elektronického schvalování dokumentů pro agendu Smlouvy a modernizaci komponenty Čerpání rozpočtu. Zopakujeme si tvorbu výstupů a sestav k čerpání rozpočtu v agendě Tvorba rozpočtu a Finanční přehledy.
 
Střípky z ekonomiky  
Rádi bychom připomenuli některé funkcionality a pracovní postupy, které jsme posbírali z našich HelpDesků.

 

Pátek 9. 6. 2023
od 9:00 hod. školení

Manažerský informační systém
V letošním roce jsme modernizovali Manažerský informační systém, kdy přechod na jinou technologii umožnil i uživatelskou konfiguraci zobrazovaných dat a zapracování dalších výstupů a pohledů nejen na ekonomiku.

Nájmy a pronájmy
Podíváme se společně na změny v agendě Pasporty a ekonomika, zaměříme se na další novinky v těchto agendách, jako je například zapracování Informovanosti nájemců při vyúčtování služeb.
 

Diskuse a ukončení

Změna programu vyhrazena

 

Kód školení: ODEKO23_1
Lektor: Hlávková Andrea, Ing., Klímová Světlana, Ing., Vraštilová Alena, Ing., Luzarová Věra, Ing.

Cesta

Od Brna pouze 60 km, dálnice D1, exit 162 Pozn.: Prosíme hosty, aby k parkování využili i parkoviště za hotelem a neparkovali na travnatých plochách. Děkujeme.
GPS: 49°28'5.942"N, 16°5'23.003"

Litujeme, na školení se již není možné přihlásit. Prosím kontaktujte nás pomocí formuláře zde.